Digital forvaltning

Artikel

  Teknik & Miljø - Juli/August 2022 LÆS ONLINE

22. august 2022 - 7:40

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

22. august 2022 - 8:30

Matchmaking mellem kommuner og yngre arkitekter

Vækstlaget i dansk arkitektur sprudler af energi og nye idéer og løsninger, men de nystartede tegnestuer har ikke en chance for at vise deres værd, nå

Forfatter: Emilie Koefoed

Månedens leder

Databaseret grøn planlægning - en vej til mere værdi for indsatsen

22. august 2022 - 7:00

Anlæg og drift af vores grønne områder vejer tungt på de kommunale budgetter, og tilstanden af vores bynatur er genstand for stor opmærksomhed hos borgerne. Den interesse er kun blevet styrket i tidens klimadebat og den medfølgende øgede forståelse for, at vores lokale natur og biodiversitet er et fælles ansvar.
Artikel

Teknik & Miljø - Juni 2022 LÆS ONLINE

1. juni 2022 - 8:36

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Kystnaturen er under afvikling - tid til handling!

1. juni 2022 - 15:02

Stigningen i middelvandspejlet, som følge af klimaforandringen, betyder, at vores kystlinje forandres betydeligt, hvilket vil have store konsekvenser for både vores kystnære naturtyper som f.eks. strandeng, men også for de produktive lavvandede kystområder, vige, nor og fjordområder. Der er behov for en ny tilgang.

3. juni 2022 - 12:00

DK2020 - klimaplan for hele kommunen

Klimakrisens alvor kræver hurtige og drastiske reduktioner af de globale drivhusgasudledninger for at holde råderummet for effektiv klimatilpasning åb

Forfatter: Mia Holmboe Lind Tue Damsø

Månedens leder

Fra plan til handling - en storskalaøvelse i "to fluer med ét smæk"

3. juni 2022 - 12:30

Landets kommuner er godt i gang med at arbejde med DK2020 planer, og inden længe er vi alle i mål med planarbejdet. Det er derfor nu, at planerne skal føres ud i livet til gavn for vores fælles klima. Det er også nu, vi skal tænke smart. Og multifunktionelt.
Artikel

  Teknik & Miljø - April/Maj 2022 LÆS ONLINE

5. april 2022 - 11:22

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Artikel

  Teknik & Miljø - Marts 2022 LÆS ONLINE

1. marts 2022 - 8:00

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Aktivér jeres sogne i udviklingen af det åbne land

1. marts 2022 - 14:09

Det kan være en god idé at finde den store lup frem og få identificeret, hvor kirkejorden ligger i det åbne land. Folkekirken ejer omkring 11.000 hektar jord, og en stor del af arealet forpagtes ud til konventionelt landbrug.

Månedens leder

Husk byplanlægningen i planlægningen

1. marts 2022 - 8:20

Klimaudfordringen står for døren, ja, den er faktisk på vej ind ad døren, og der skal handles.
Artikel

Åbne mobilitetsdata og ny teknologi kan bane vejen for nye løsninger

31. januar 2022 - 13:29

Hvis vi bliver bedre til at dele og bruge data om mobilitet, vil vi i fremtiden kunne bevæge os klogere og dermed grønnere.

Månedens leder

2022 - retninger for det nye år

31. januar 2022 - 10:00

Hver gang et nyt år starter, er det også tid til et blik ind på, hvad det kommende år vil bringe. I november 2021 fik KTC en ny bestyrelse, og her er et udvalg af de vigtigste fokusemner og temaer, som herfra set kræver vores samlede viden og indsats i 2022.
Artikel

Faggruppernes årsberetning for 2021

20. december 2021 - 9:25

Som bindeled mellem KL og kommunerne bidrager KTC Faggrupperne med faglig viden om den kommunale virkelighed, og de er herigennem med til at give kommunerne styrke og indflydelse i den kommunaltekniske sektor. Det er et uvurderligt stykke arbejde.
Artikel

  Teknik & Miljø - December 2021 LÆS ONLINE

15. december 2021 - 16:28

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Faggruppernes årsberetning for 2021

20. december 2021 - 9:25

Som bindeled mellem KL og kommunerne bidrager KTC Faggrupperne med faglig viden om den kommunale virkelighed, og de er herigennem med til at give kommunerne styrke og indflydelse i den kommunaltekniske sektor. Det er et uvurderligt stykke arbejde. Her følger faggruppernes årsberetning med et indblik i de vigtigste fokusfelter i 2021.

Månedens leder

Lortesager år 1: Ny kommunalbestyrelse - tid til at tage fat om bøvl og bryderier

15. december 2021 - 15:54

Snart rinder året ud, vi siger farvel til vores gamle kommunalbestyrelser og goddag til de nye. Mange får en ny udvalgsformand, andre fortsætter med den gamle udvalgsformand. Fælles for os alle er, at det er tid til at skue fremad de næste 4 år og sætte nye mål.