Veje, trafik og trafiksikkerhed

1. juni 2022 - 15:02

Kystnaturen er under afvikling - tid til handling!

Stigningen i middelvandspejlet, som følge af klimaforandringen, betyder, at vores kystlinje forandres betydeligt, hvilket vil have store konsekvenser

Forfatter: Paula Canal-Vergés Sara Egemose Mogens Flint Torben Ebbensgaard Kristian Laurtsen Lars Kildahl

1. juni 2022 - 12:00

DK2020 - klimaplan for hele kommunen

Klimakrisens alvor kræver hurtige og drastiske reduktioner af de globale drivhusgasudledninger for at holde råderummet for effektiv klimatilpasning åb

Forfatter: Mia Holmboe Lind Tue Damsø

Månedens leder

Fra plan til handling - en storskalaøvelse i "to fluer med ét smæk"

1. juni 2022 - 12:30

Landets kommuner er godt i gang med at arbejde med DK2020 planer, og inden længe er vi alle i mål med planarbejdet. Det er derfor nu, at planerne skal føres ud i livet til gavn for vores fælles klima. Det er også nu, vi skal tænke smart. Og multifunktionelt.

Månedens leder

Nyhed

Info fra KL´s Teknikerkontaktudvalg

22. februar 2022 - 8:00

Nyhed

Den 4. februar 2022 blev der afholdt møde i KL´s Teknikerkontaktudvalg med deltagelse af KTC Bestyrelsen. Her følger tre udvalgte punkter fra dagsorden, som vi gerne vil orientere jer om.