Plan

Artikel

  Teknik & Miljø - Januar/Februar 2024 LÆS ONLINE

30. januar 2024 - 14:45

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

I Silkeborg Kommune er trafiksikkerhed både velfærd og livskvalitet

8. februar 2024 - 8:20

At komme sikkert og trygt frem og hjem igen, er ofte en selvfølgelighed i hverdagen. En selvfølgelighed, der er en del af vores oplevede velfærd og livskvalitet. Derfor får det konsekvenser for hverdagen, når en vejstrækning, en sti eller et kryds er uheldsbelastet eller føles utrygt

Månedens leder

Gassen er gået af ballonen

30. januar 2024 - 8:40

- men lad os have det lange lyd på stadigvæk
Artikel

2023 i faggrupperne

3. januar 2024 - 11:44

2023 har været et begivenhedsrigt år hos KTC’s faggrupper – ikke blot har der været mange forespørgsler på input fra faggrupperne til den aktuelle dagsorden samt høringsbidrag – der har også været en sammenlægning af to faggrupper – nemlig Forsyning,
Artikel

  Teknik & Miljø - December 2023 LÆS ONLINE

13. december 2023 - 12:40

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

2023 i faggrupperne

3. januar 2024 - 11:44

2023 har været et begivenhedsrigt år hos KTC’s faggrupper – ikke blot har der været mange forespørgsler på input fra faggrupperne til den aktuelle dagsorden samt høringsbidrag – der har også været en sammenlægning af to faggrupper – nemlig Forsyning, Energi og Ressourcer og Klima.

14. januar 2024 - 14:10

Fra solobilist til mobilist

Samkørsel er en måde at fastholde mennesker som kunder i den kollektive transport. Det er den magiske ingrediens i mobilitetsmix’et.

Forfatter: Kasper Dam Mikkelsen

Månedens leder

Artikel

IdéGenerator: Demokratisk samskabelse i en digital tidsalder

6. december 2023 - 11:02

Forestil dig, at du går en tur gennem din by og får en idé til, hvordan et område kunne forbedres. Med IdéGeneratoren er det muligt for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune at påvirke byens udvikling.

20. november 2023 - 11:54

Innovativt udbud af klimavenligt byggeri

Helsingør Kommune har udviklet en metode til gavn for klimaet til byggearbejder, der muliggør en langt højere grad af bæredygtighed og det lavest muli

Forfatter: Gitte Larsen Kaisa-Stina Gellin

Månedens leder

Bevar mig vel - tænk nyt!

20. november 2023 - 12:54

Kommunerne er samlet set Danmarks største bygningsejer og den største offentlige bygherre. Det forpligter. Vores bygninger skal være for fællesskabet og for fremtiden. De skal være rare at se på og være i, og de skal være så bæredygtige som muligt. Både når vi bygger dem, og når vi drifter dem.
Artikel

  Teknik & Miljø - Oktober 2023 LÆS ONLINE

17. oktober 2023 - 15:01

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Færre frustrationer i mødet med markante borgere

24. januar 2024 - 15:15

Borgerne møder i stigende grad det offentlige med høje forventninger, store krav og stærke følelser. Markante borgere gør os usikre og sætter os i situationer, vi synes er svære. Hvordan kan vi møde markante borgere mere konstruktivt, så vi modvirker frustrationer, klager og konflikter?

20. oktober 2023 - 8:00

Mere ledelse, mindre detailstyring, bedre velfærd

Det voksende gab mellem borgernes forventninger til offentlig service og begrænsede finansieringsmuligheder har sat velfærdsmodellen til debat.

Forfatter: Michel van der Linden Eva Kanstrup

Månedens leder

Artikel

Kommuner værdisætter den rekreative værdi af parker og natur i kroner og ører

2. oktober 2023 - 15:25

Aalborg, Høje-Taastrup, Odense og Viborg kommuner har i projektforløb i foråret 2023, med seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet, arbejdet med at oversætte værdien af adgang til parker og natur til en økonomisk værdi.
Artikel

  Teknik & Miljø - September 2023 LÆS ONLINE

29. september 2023 - 10:53

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Klimapartnerskaber flytter fokus til scope 3

29. september 2023 - 11:50

Kommunerne skal udvide deres fokus og turde aktivere det store potentiale for reduktioner af klimabelastningen, der ligger i scope 3. Kun sådan kan vi for alvor være med til at gøre en forskel for klimaet.

26. september 2023 - 13:19

Vandselskab tager nye skridt mod klimamål

BlueKolding har sammen med miljøorganisationen Krüger udarbejdet et klimaregnskab, der dokumenterer 81% CO2-reduktion siden 1990.

Forfatter: Jesper With

12. oktober 2023 - 10:45

Nye værdikæder i partnerskaber

Compas i Hedensted er centrum for etablering af nye værdikæder, når produktionen skal omstilles.

Forfatter: Linnea Nørgaard Sørensen

Månedens leder

Budgetforhandlingerne kommer:

29. september 2023 - 10:22

Vækst + grøn omstilling + sparekniv - et umuligt regnestykke?
Artikel

Planstrategierne nærmer sig

29. august 2023 - 9:20

De fleste kommuner er godt i gang med at udarbejde nye kommuneplanstrategier, der som bekendt skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, altså inden udgangen af 2023.
Artikel

  Teknik & Miljø - Juli/August 2023 LÆS ONLINE

25. august 2023 - 8:02

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Planstrategierne nærmer sig

29. august 2023 - 9:20

De fleste kommuner er godt i gang med at udarbejde nye kommuneplanstrategier, der som bekendt skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, altså inden udgangen af 2023.

29. maj 2023 - 12:30

Plads til naturen - også i vores bevisthed

Mon ikke alle generationer på ét eller andet tidspunkt har oplevelsen af, at de er en del af et historisk øjeblik eller en epokegørende udvikling?

Forfatter: Sebastian Jonshøj

23. maj 2023 - 13:43

3 hurtige til faggruppeformanden

Teknik & Miljø har talt med Morten Horsfeldt Jespersen, faggruppeformand for Natur og Overfladevand.

Forfatter:

Månedens leder

Hvilken værdi har naturen?

23. maj 2023 - 9:00

Naturen er en uundværlig del af vores liv. Den giver os alle de ressourcer, som er livsvigtige for vores eksistens. Naturen giver også en lang række andre goder, som vi ikke kan undvære i vores moderne samfund. Vi nyder godt af dens skønhed, rekreative områder og oplevelsesværdi. Alle faktorer, som er afgørende for en god trivsel og livskvalitet.