Plan

Artikel

Planloven – lempelser på vej

20. maj 2015 - 8:00

Miljøminister Kisten Brosbøl løftede sløret for mulige lempelser i planloven, da hun kom på besøg på Politisk Forum i Nyborg.
Artikel

Lystrup sikres mod ekstremregn

23. april 2015 - 0:00

Kommuner og forsyninger er ved at få etableret bedre samarbejde om klimaprojekter på vandområdet. Men samarbejdet udfordres fortsat af rammerne for finansieringen som styres med hård hånd og bureaukratisk detailstyring fra Forsyningssekretariatet.

Planchefnetværk i KTC Sjælland

Ledernetværk

Sjælland

Kommissorium for KTC´s Planchefer i Kreds 2


Formål:

• At skabe et fortroligt forum for planchefer, hvor strategiske, fagspecifikke og ledelsesmæssige udfordringer kan drøftes.

• At påvirke rammerne for god planlægning i Danmark.