Plan

Artikel

Nye redskaber til nye tider

20. december 2015 - 10:50

KL har udarbejdet konkret forslag til en revision af planloven, og nu har regeringen varslet, at forslag til ændringer af planloven fremsættes i Folketinget i februar 2016.
Artikel

Liberalisering af planloven er ikke vejen frem

20. december 2015 - 10:50

Center for Landdistriktsforskning anbefaler en reform frem for en ensidig liberalisering af planloven.
Artikel

Fingerplanen står for skud

20. december 2015 - 10:50

Når planloven er liberaliseret, er næste skridt en af dansk planlægnings verdenssensationer: Fingerplanen.
Artikel

Hold igen med flere parkeringspladser

20. november 2015 - 8:00

Selvkørende biler vil revolutionere trafikken i de kommende år. Trafikadfærden vil ændre sig, miljøbelastning og antal ulykker vil blive reduceret og fremkommeligheden forbedret.
Artikel

Jammerbugt Kommune udvikler 3-i-1 metode

20. september 2015 - 9:00

Sammen med landbrugsorganisationer har Jammerbugt Kommune udviklet en ny metode for dialog med landmænd, virksomheder og andre interessenter om planer i det åbne land. De første erfaringer er positive.

Faglige emner: 

KTC: Mere og sammenhængende natur ønskes

20. december 2015 - 10:50

Balancen mellem landbrugsinteresser og naturinteresser er langt fra en ny øvelse, men den er for alvor kommet højt på dagsordenen med regeringsudspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark.” KTC efterlyser fokus på biodiversitet og sammenhængende natur.

20. december 2015 - 10:50

Nye redskaber til nye tider

KL har udarbejdet konkret forslag til en revision af planloven, og nu har regeringen varslet, at forslag til ændringer af planloven fremsættes i Folke

Forfatter: Jørn Pedersen

20. december 2015 - 10:50

Fingerplanen står for skud

Når planloven er liberaliseret, er næste skridt en af dansk planlægnings verdenssensationer: Fingerplanen.

Forfatter: Jakob Fälling

Månedens leder

Artikel

Jordfordeling i landområder kan gavne alle

20. juni 2015 - 8:00

Jordfordeling kan have store fordele: Landmænd får deres arealer samlet, kommunen får mindre tung trafik på vejene, og der bliver plads til mere natur og rekreative arealer.
Artikel

”Vi har ikke altid været lige populære”

20. juni 2015 - 8:00

Miljøtilsynet stod helt ude ved gravemaskinen, da 115.000 tons forurenet jord under udbygningen af Region Midtjyllands kommende akuthospital i Viborg skulle væk. Grundig sortering på stedet har forhindret en astronomisk stor regning.
Artikel

Kun 12 år om at bygge diger mod stormflod

20. juni 2015 - 8:00

Om tre år går byggeriet af diger ved Halsskov i Slagelse Kommune i gang - 12 år efter at store dele af Korsør og Halsskov stod under vand i 2006.
Artikel

Planloven – nu med mulighed for at regulere ejerforhold

20. juni 2015 - 8:00

Det grundlæggende udgangspunkt om at lokalplaner ikke kan regulere ejerforhold blev fraveget med vedtagelsen af lov nr. 221 af 3. marts 2015, hvorved planloven blev ændret.
Artikel

Tænk parkering som et byrum med muligheder

20. juni 2015 - 8:00

Parkeringsløsninger behøver ikke kun at være for biler. Tænkes de helhedsorienteret og smart, kan de tjene flere formål og skabe værdi for byen, bygherren og de mennesker, der bor, arbejder eller besøger byen.
Artikel

Danmark er 40 procent for lille…

21. maj 2015 - 0:00

Vi har behov for at prioritere Danmarks areal for fremtiden. Landområderne er allerede intensivt udnyttet, og der er mange bud på en yderligere anvendelse.