Ledelse, kompetence og organisation

Artikel

  Teknik & Miljø - November 2022 LÆS ONLINE

14. november 2022 - 11:45

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Kør med både det korte og lange lys tændt i det tværgående klimarbejde

14. november 2022 - 11:30

Mens du læser denne udgave af Teknik & Miljø, befinder vi os i en omtumlet verdenssituation, der på vores breddegrader heldigvis kun er udtrykt i form af høj inflation og usikkerhed omkring energiforsyningen. Andre steder – ikke langt fra Danmark, er situationen helt anderledes alvorlig og grusom.
Artikel

  Teknik & Miljø - Oktober 2022 LÆS ONLINE

19. oktober 2022 - 10:39

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil).

Klimaregnskabet er mere end et regneark

20. oktober 2022 - 12:00

I Aarhus er byens klimaregnskab et centralt element i arbejdet frem mod et fossilfrit bysamfund. Regnskabet skaber et forpligtende overblik over kommunens nedtrapning af udledningen og sætter fokus på de initiativer, der er nødvendige, men som ikke nødvendigvis har en effekt på den direkte udledning af drivhusgasser.

9. november 2022 - 15:15

Offentlige indkøb og grøn omstilling?

Der er allerede redskaber i værktøjskassen, som de offentlige indkøbere kan anvende – hvis de har mandatet til det.

Forfatter: Sönnich Dahl Sönnichsen

Månedens leder

Hvis ikke os, så hvem?

19. oktober 2022 - 9:20

Det går stærkt i dagens Danmark. Omstillingstid, multi-krisetid, krigstid – tiden kalder på handling, og Folketingspolitikerne svarer med nødvendig hast. Og det er jo mest godt: Der tages ansvar, der tages de svære beslutninger, der skal til. Men det er også en tid, hvor vi som kommuner og faglighed skal være særdeles opmærksomme.

KTC Kreds Midtjylland på studietur

10. oktober 2022 - 12:00

Kommunalteknisk Chefforening gennemførte en studietur til Bergen for foreningens medlemmer i Midtjylland den 8. – 10. maj 2022. Det gav et kæmpe udbytte på kort tid med inspiration udefra og nye, naturlige kontakter på hjemmebanen.

Månedens leder

Der er brev... og det er hot!

4. oktober 2022 - 10:00

”Der er brev!” - Sådan har det ofte lydt i Paradise Hotel, når deltagerne får post udefra.
Artikel

Teknik & Miljø - September 2022 LÆS ONLINE

19. september 2022 - 11:40

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil).
Artikel

  Teknik & Miljø - Juli/August 2022 LÆS ONLINE

22. august 2022 - 7:40

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

22. august 2022 - 8:30

Matchmaking mellem kommuner og yngre arkitekter

Vækstlaget i dansk arkitektur sprudler af energi og nye idéer og løsninger, men de nystartede tegnestuer har ikke en chance for at vise deres værd, nå

Forfatter: Emilie Koefoed

Månedens leder

Databaseret grøn planlægning - en vej til mere værdi for indsatsen

22. august 2022 - 7:00

Anlæg og drift af vores grønne områder vejer tungt på de kommunale budgetter, og tilstanden af vores bynatur er genstand for stor opmærksomhed hos borgerne. Den interesse er kun blevet styrket i tidens klimadebat og den medfølgende øgede forståelse for, at vores lokale natur og biodiversitet er et fælles ansvar.
Artikel

Teknik & Miljø - Juni 2022 LÆS ONLINE

1. juni 2022 - 8:36

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Kystnaturen er under afvikling - tid til handling!

1. juni 2022 - 15:02

Stigningen i middelvandspejlet, som følge af klimaforandringen, betyder, at vores kystlinje forandres betydeligt, hvilket vil have store konsekvenser for både vores kystnære naturtyper som f.eks. strandeng, men også for de produktive lavvandede kystområder, vige, nor og fjordområder. Der er behov for en ny tilgang.

3. juni 2022 - 12:00

DK2020 - klimaplan for hele kommunen

Klimakrisens alvor kræver hurtige og drastiske reduktioner af de globale drivhusgasudledninger for at holde råderummet for effektiv klimatilpasning åb

Forfatter: Mia Holmboe Lind Tue Damsø

Månedens leder

Fra plan til handling - en storskalaøvelse i "to fluer med ét smæk"

3. juni 2022 - 12:30

Landets kommuner er godt i gang med at arbejde med DK2020 planer, og inden længe er vi alle i mål med planarbejdet. Det er derfor nu, at planerne skal føres ud i livet til gavn for vores fælles klima. Det er også nu, vi skal tænke smart. Og multifunktionelt.
Artikel

  Teknik & Miljø - April/Maj 2022 LÆS ONLINE

5. april 2022 - 11:22

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Artikel

Klimaledelse i Middelfart Kommune

29. marts 2022 - 20:29

Klimaledelse er en særlig disciplin. Klimaledelse forholder sig til ledelse af mange emner på én gang, emner der er hinandens forudsætninger og konsekvenser. Emner der kræver aktive og resolutte handlinger, både på kort, på mellem og langt sigt.
Artikel

  Teknik & Miljø - Marts 2022 LÆS ONLINE

1. marts 2022 - 8:00

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Husk byplanlægningen i planlægningen

1. marts 2022 - 8:20

Klimaudfordringen står for døren, ja, den er faktisk på vej ind ad døren, og der skal handles.
Artikel

KTC Nyhedsbrev - februar 2022

1. februar 2022 - 8:00

Læs i dette nyhedsbrev om det nye nationale videncenter for ladeinfrastruktur og den nye faggruppeformand for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed.