Planlægning

Arrangement
strandenge beskytter bebyggelse

Opslag i KTCs kalender

Kom-Videre Kyst Camp 2022

16. maj 2022 - 14:30

Tilmeldingsfrist: 6. juni 2022 - 0:00

Kom videre med klimatilpasning på kysten


Har I tanker om et kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse i din...

Artikel

Aktivér jeres sogne i udviklingen af det åbne land

1. marts 2022 - 14:09

Det kan være en god idé at finde den store lup frem og få identificeret, hvor kirkejorden ligger i det åbne land. Folkekirken ejer omkring 11.000 hektar jord, og en stor del af arealet forpagtes ud til konventionelt landbrug.
Nyhed

Stillingsopslag i DN

15. februar 2022 - 10:49

DN søger en ny natur- og planrådgiver, der primært skal rådgive foreningens lokale afdelinger i deres arbejde med klage- og høringsindsatsen indenfor landzonesager og strandbeskyttelseslinjen og bidrage til arbejdet med kommune- og lokalplaner.

Samarbejdsforum for NATUR OG MILJØ konferencen

Udvalg

Parter involveret i planlægningen af NATUR & MILIJØ konferencen

Landsdækkende

I dette netværk samarbejdes der om planlægning og udførelse af konferencen NATUR & MILJØ, som hvert opstår i tæt samarbejde mellem KTC og EnviNa. I netværket kan man finde opgavebeskrivelser, tidsplaner mm. og ikke mindst, er det forum for videndeling mellem de involverede parter som f.eks.

Artikel

KTC Nyhedsbrev - November

1. november 2021 - 8:28

KTC Bestyrelsen er konstitueret og trækker nye kræfter ind, og KTC sætter fokus på PFOS/PFAS i gratis digitalt netværk. Hæfte om fysisk planlægning og klimamål er netop udgivet - find det her!