Planlægning

Artikel

  Nationalpark rummer muligheder for Hillerød

23. oktober 2017 - 8:00

Miljø- og fødevareministeren sendte i 2017 forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i høring. Forslaget er kulminationen af mange års arbejde og ønske i de fem kommuner, som nationalparken går på tværs af.
Artikel

  Børn lærer om pleje af naturen i naturen

23. oktober 2017 - 8:00

Naturteamet i Hillerød har en stribe vellykkede samarbejder med børn, unge, borgere og interesseorganisationer om naturpleje målrettet sjældne arter. Sammen deler og viderebringerne aktørerne viden om den mangfoldige natur i kommunen.
Artikel

  Strategisk energiplanlægning fokuserer på fjernvarme

23. oktober 2017 - 8:00

I 2035 skal Region Hovedstadens el- og varmeforsyning være fossilfri. Hillerød Forsyning bidrager til visionen ved at sætte fokus på udbredning af fjernvarme til mindre bysamfund, der i dag bruger olie eller naturgas.
Artikel

  Forsyning og landskab forenes i Solrødgård

23. oktober 2017 - 8:00

Solrødgård er en flot vision, der nu er ved at blive til virkelighed i Hillerød Kommune. Klima- og miljøparken samler vand, varme, affald og spildevand på et sted.
Artikel

Ny teknologi finder data om fremtiden

23. oktober 2017 - 8:00

Hvad hvis vi kunne lære af fremtiden i stedet for af fortiden? Kuben Management og Exometric står bag en fagsession på KTC’s årsmøde med fokus på nye teknologiers indtog i byplanlægningen hos kommuner og forsyningsselskaber.
Artikel

  Hillerød dyrker vækst på tidligere landsbrugsjord

20. oktober 2017 - 8:00

Da de statslige forsøgslandbrug i Hillerød blev flyttet til Midtjylland, åbnede sig nye muligheder for at udvikle de ca. 500 ha store arealer, som hørte under gårdene Trollesminde og Favrholm.
Artikel

Midlertidig anvendelse af grønne områder

16. oktober 2017 - 8:00

Den nye planlov er trådt i kraft og indeholder noget, som mange kommuner længe har savnet, nemlig en adgang til at meddele dispensation til midlertidig anvendelse af ubebyggede arealer, selvom det strider mod den anvendelse, der er lokalplanlagt for.
Nyhed

Ny havn i Kalundborg

11. oktober 2017 - 14:36

Nyhed

Første sten i byggeriet af et 330.000 kvadratmeter stort, nyt havneområde i Kalundborg Havn er nu kastet fra borde i Kalundborg Fjord.

Artikel

Multifunktionel jordfordeling kan være løsningen

20. juni 2017 - 8:00

Jordfordeling bliver typisk brugt i forbindelse med vejbyggeri eller naturgenopretning. Men jordfordeling er også et nyttigt redskab, når planlægning i større skala skal imødekomme nutidens behov for at udvikle et landskab.