Planlægning

Artikel

De gamle butikstorve har også en fremtid

20. februar 2017 - 7:00

Butikkerne på de små butikstorve i de murede bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne har det svært. Kunderne forsvinder, og butikkerne lukker.
Artikel

10.000 grøn-blå anlæg kalder på nye driftsløsninger

19. februar 2017 - 7:00

De fleste kommuner og forsyninger har etableret de første af mange nye grøn-blå anlæg, der kan håndtere øgede regnmængder og tilføre rekreative værdier til byer. Men udfordringer med driften kan stoppe visionerne, før vi rigtig kommer i gang.
Artikel

Børn bidrager til byggeprojekter

20. januar 2017 - 7:00

Børn og unge er gode til at drømme og er ikke begrænset af konsekvens- og vanetænkning som voksne. Derfor har vi brug for deres perspektiv, når vi udvikler projekter til dem.
Artikel

25 kommuner afprøver nye metoder til borgerinddragelse

20. december 2016 - 8:00

I På forkant-kampagnen arbejder 25 kommuner intensivt med at formulere strategiplaner og nye indsatser. Mange har fokus på borgerne som en vigtig ressource til nye strategier.
Artikel

Bæredygtig byudvikling bygger på borgernes behov

20. december 2016 - 8:00

Sprout Talent Week i Gellerup ved Aarhus er et tydeligt bevis på, at de bedste løsninger på byudvikling opstår på tværs af fagligheder og med inddragelse af borgernes forskellige behov.
Artikel

Arkitekter skal huske på de unge piger

20. december 2016 - 8:00

White arkitekters forskningsprojekt om børn i offentlige rum har afsløret en social ulighed. Ofte bliver unge pigers behov negligeret i skabelsen af offentlige rum, og derfor føler de sig ikke velkomne i dem.