Ledelse, kompetence og organisation

Artikel

Den faglige leders udfordringer

20. august 2016 - 9:00

Som faglig leder uden formelt personaleansvar står du ofte i et ledelsesrum uden de grundlæggende redskaber til at lede. Hvordan løser du dine ledelsesopgaver og motiverer dine medarbejdere, når du hverken har pisk eller gulerod at gøre godt med?
Artikel

Naturstyrelsen bliver delt i to

20. august 2016 - 8:00

Miljø- og Fødevareministeriet får to nye, grønne styrelser, fordi Naturstyrelsen bliver delt i to. Den ene skal forvalte ministeriets 200.000 hektar skove og naturarealer, og den anden bliver statens overordnede myndighed på vand og natur.
Artikel

Tag lomme-skraldespande med ud i naturen

20. august 2016 - 8:00

Mange frivillige rydder op efter andre i naturen, og nu skal ny kampagne minde os om at holde naturen ren og smide vores affald i nærmeste skraldespand. Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Dansk Idrætsforbund står bag initiativet.
Artikel

Tips og tricks til mere idrætsliv på samme areal

20. august 2016 - 8:00

I forbindelse med en om- og udbygning har Lyngby Idrætsby og Lyngby-Taarbæk Kommune gjort sig inspirerende erfaringer om, hvordan idrætsfaciliteter kan benyttes af så mange som muligt og mest muligt. Her er tips og tricks til fri afbenyttelse.
Artikel

Aarhus sætter lokale mål for håndtering af regnvand

20. august 2016 - 8:00

Aarhus Kommune, Aarhus Vand og EnviDan har udviklet en metode, der som noget nyt sætter lokalt tilpassede mål for håndtering af vand ved skybrud. Metoden bygger på principperne i Skrift 31, som Spildevandskomitéen og DANVA snart barsler med.
Artikel

Affalds-digitalisering volder problemer

20. august 2016 - 8:00

Den digitale omstilling i affaldssektoren har til tider kompliceret mere, end den har effektiviseret. Tre eksempler viser, hvor vigtigt det er, at forberede digitalisering grundigt - og ikke mindst at overveje effekten på forhånd.
Artikel

Byens rammer holder på de unge

20. august 2016 - 8:00

Byudvikling er for alvor blevet et tværfagligt felt, der inkluderer fagchefer i forskellige kommunale forvaltninger. Fx når det handler om at fastholde unge i provinsbyer.
Artikel

Digitalisering sætter egenkontrol på dagsordenen

20. august 2016 - 8:00

Digitalisering af affaldshåndtering afskaffer papirbunkerne og styrker overblikket ved egenkontrol. Det kan ske alene – eller som en del af et miljøledelsessystem - fx inden for større husdyrbrug.
Artikel

En længere arbejdsdag vil gavne skraldemænds sundhed

20. august 2016 - 8:00

Projekt ”Sunde skraldemænd” er resulteret i ni anbefalinger til et bedre og sundere arbejdsmiljø for skraldemænd.
Artikel

Landbrugspakken er en gevinst for miljøet

20. august 2016 - 8:00

Med den nye landbrugspakke står vi over for et paradigmeskifte inden for miljøregulering. I stedet for ens krav til alle landmænd får vi nu en målrettet regulering – med klare miljøgevinster. Det faktum fortjener langt mere fokus i debatten.
Artikel

Rejsehold giver grøn indkøbshjælp i kommuner

20. juli 2016 - 8:00

Der er igen åbent for ansøgninger til Miljøstyrelsens rejsehold, der er klar til anden runde af besøg i kommuner og andre offentlige institutioner for at hjælpe og vejlede om grønne indkøb.
Artikel

Varmeplaners juridiske betydning

20. juli 2016 - 8:00

Den kommunale varmeplanlægning har eksisteret lige så længe, som Danmark har haft en energipolitik.

Embedsmænd overtager styringen... Eller gør de?

20. februar 2017 - 8:00

”Årets ’Chef i Teknik og Miljø’ stiller skarpt på ledelsesopgaven i det moderne demokrati.” Sådan introduceres årets konference, som arrangeres i et samarbejde mellem COK og KTC, blandt andre faggruppen for ledelse. Det er et super relevant emne at tage op i ti-året for kommunalreformen.

23. januar 2017 - 11:03

Bliv skarp på rollen som digital leder

Hvis kommunerne skal lykkes med at skabe sammenhængende, tilgængelig og effektiv kommunal velfærd ved hjælp af it-løsninger, er der brug for et langt

Forfatter: Jeanet Hardis

20. februar 2017 - 8:00

Big Data is watching you

Kommuner risikerer at kompromittere borgerne, hvis de ikke er særdeles opmærksomme på at beskytte personfølsomme oplysninger.

Forfatter: Thomas Davidsen

Månedens leder