Teknik & Miljø

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder)

Miljøministeriet har sendt lovforslag om ændring af MBL i høring. Med forslaget får kommuner mulighed for at vedtage forskifter for udskiftning af...

Høringens status: Godkendt og lukket