Digital forvaltning

Artikel

Smart Society: Vores område får en nøglerolle

20. oktober 2016 - 8:00

Når vi går fra et, lidt populært sagt, analogt samfund til et Smart Society, vil det få stor indflydelse på den måde vores hverdag fungerer på, og selvom der stadig er et stort stykke vej foran os, kan vi allerede se tydelige tegn på den retning, vi
Artikel

Grundfos Kollegiet – et fleksibelt energisystem

6. oktober 2016 - 18:13

’VPP4SGR’ er et forsknings- og demonstrationsprojekt, der involverer to virksomheder, forskere, Aarhus Kommune og det knap tre år gamle Grundfos Kollegium med henblik på at gøre en bygning og dens beboere klar til det fleksible energisystem.
Artikel

Smart Village Svebølle – Smart Society-løsninger på landet

6. oktober 2016 - 16:58

Sidste skud på stammen i en række projekter inden for smart teknologi i Svebølle går ud på at etablere sensorteknologi på en del områder – fra parkeringspladser og intelligent lysstyring til måling af vandniveau, luftforurening og temperatur i fjernv
Artikel

Næste stop: Det intelligente samfund

8. september 2016 - 7:25

Det intelligente samfund er lige om hjørnet og giver enorme muligheder for at skabe kloge løsninger på fremtidens udfordringer. Men barrierer er der også. På KTC’s årsmøde kan du blive klogere på begge dele.
Artikel

Danmarks miljøportal er en gevinst

20. august 2016 - 8:00

Missionen med at samle de tidligere amters miljødata i en fælles portal er lykkedes, og Danmarks Miljøportal oplever et stigende antal brugere. Men der er stadig uudnyttede potentiale, mener portalens bestyrelse.
Artikel

Med MIMO er region Midtjylland effektiv i felten

20. august 2016 - 8:00

Et ønske om bedre kvalitet, mere ensartethed og effektivitet fik i 2014 Region Midtjylland til at indgå et samarbejde med Mundu ApS om en platform til bl.a. digital dokumentation, som feltarbejdere kan bruge i felten.
Artikel

Naturdata går til spilde

20. august 2016 - 8:00

Det er spild af penge, når natur- og miljødata indsamlet af konsulenter til VVM og andre miljøopgaver ikke bliver gjort tilgængelige for nye projekter.
Artikel

Nyt værktøj kortlægger vandløbs kapacitet

20. august 2016 - 8:00

Nye analysemetoder og bedre adgang til digitale vandløbsdata giver kommuner og forsyningsselskaber mulighed for at udlede regnvand, så vandløbets kapacitet og sårbarhed respekteres, og så der opnås mest miljø for pengene.
Artikel

Smarte løsninger skal også være intelligente

20. juli 2016 - 8:00

Udstillingen UPDATE på Dansk Arkitektur Center inviterer til dialog om fordele og ulemper ved fremtidens digitale samfund, som mange kommuner arbejder på at implementere. Det lyder smart, men er det også intelligent?
Artikel

Stil de rigtige spørgsmål

19. juli 2016 - 8:00

Den digitale udvikling øger tempoet, og det stiller nye krav til nutidens og fremtidens ledere.

KTC opfordrer til synlig og faglig ytringsfrihed

20. marts 2017 - 8:00

Bevæbnet med en opdateret vejledning fra Justitsministeriet opfordrer KTC-formand Søren Gais Kjeldsen embedsmænd til at levere fakta og vurderinger til offentligheden. Altid på et sagligt og fagligt grundlag og uden at lade sig kyse af det tryk, som let kan opstå.

Månedens leder

Fremtiden skal bygges på valide data

20. marts 2017 - 8:00

Mange års tradition for tværkommunalt samarbejde har båret frugt, og vi er kommet rigtigt langt med standardisering af data. Det gælder også samarbejdet med staten, hvor vi på en lang række områder nu deler data på tværs af myndighedsniveauerne.