KTC Foreningen

Artikel

Opfordring til KTCs medlemmer

2. september 2016 - 14:12

KTC.dk er det oplagte samlingssted, når foreningens medlemmer, kredse, kredsbestyrelser og faggrupper skal netværke og sikre sammenhængskraften i foreningen.
Artikel

Innovative kommunale smart city - projekter

20. juli 2016 - 8:00

Kender du en kommune, der har indført en ny trafik-APP eller sat offentlige data i spil på en innovativ måde? Så er det nu, du kan indstille kandidater til årets pris.

KL og KTC - ERFA netværk

Sagsbehandlernetværk

KTC Sekretariat og KL Konsulenter

Landsdækkende

Netværket bruges til platform for videndeling og dialog mellem KL's konsulenter og KTC Sekretariatet. Det er videndeling om løst og fast omkring det daglige praktiske samarbejde i mellem KL og KTC, herunder tips- og tricks til f.eks. KTC Høringsmodul, fagrupper, mm.

Faglige emner: 

Planlægning er bæredygtighed

20. juni 2016 - 8:00

I en tid hvor planloven er under kraftig beskydning fra mange sider, og dele af det politiske landskab hellere ville være planlægning foruden, er det betimeligt at opholde sig en kort stund ved, hvad meningen med det hele er.

20. juni 2016 - 8:00

Grønne pile mindsker trængslen

Flere og bredere veje hjælper ikke på trængslen. I stedet skal bilister hjælpes til at ændre adfærd gennem ’nudging’.

Forfatter: Gordon Vahle

20. juni 2016 - 8:00

Ny platform på tværs af forsyninger

På den nye Platform for Smart Energi kan danske virksomheder, organisationer og myndigheder sammen finde løsninger, der tænker energiforsyning på tvær

Forfatter: Jeppe Røn Hartmann

Månedens leder

Artikel

Kommuner skaber cirkulær økonomi

20. marts 2016 - 7:00

En ny EU-pakke sætter cirkulær økonomi på dagsordenen. Det kan være med til at skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser, og danske kommuner spiller en vigtig rolle.
Artikel

Nu kan du spise teknik og miljø

20. februar 2016 - 7:00

Efter flere års udvikling kunne trykkeriet KLS i 2015 præsentere trykmetoden PurePrint, som det første og foreløbig eneste trykkeri i Nordeuropa. KLS blevet belønnet med verdens skrappeste miljøcertifikat, Cradle to Cradle.
Artikel

"En tilladelse, der omfatter det hele"

20. februar 2016 - 7:00

KTC mener, at en gentænkning af Miljø-, Natur-, Plan- og Energilovgivningen vil kunne give forenklinger, som samtidigt medfører en bedre erhvervsservice og bevarer beskyttelsesniveauet.
Artikel

Brugerbetaling for vandløb

20. februar 2016 - 7:00

Lars Hvidtfeldt fastslår i sin artikel i Altinget den 12. januar 2016, at vandløb er infrastruktur. Måske en pointe? Øget service til grødeskæring og anden vandløbsvedligeholdelse udfordrer nemlig kommunernes slunkne kasser.
Artikel

Fup og fakta om vandløb

20. januar 2016 - 8:00

Næsten dagligt viser TV billeder af vilde oversvømmelser, der sluger huse og slæber biler og andet gods med sig. Ikke noget at sige til, at mange spørger sig selv – hvor galt kan det gå i lille Danmark.