KTC Foreningen

Artikel

Ny sekretariatschef i KTC fundet

28. marts 2017 - 10:05

Jesper Villumsen ansættes som ny sekretariatschef i KTC. Han kommer fra en stilling som generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark.
Artikel

Fremtiden sat på spidsen hos KTC Sjælland

20. februar 2017 - 8:00

Skarpe oplæg fra nære samarbejdspartnere satte udviklingstendenser i den kommunaltekniske verden på spidsen, da KTC Kreds Sjælland mødtes i oktober. Det gav både debat og stof til eftertanke om fremtiden.
Nyhed

Ny formand til KTCs faggruppe Miljø og grundvand

23. januar 2017 - 9:58

Nyt om navne

Miljøchef Christina Egsvang Føns, Esbjerg kommune, er ny formand for KTCs faggruppe for Miljø og grundvand i KTC. Hun overtager posten efter Michael Damm, Aalborg kommune, der er blevet formand for en anden faggruppe i KTC.

Nyhed

Ny formand til KTCs faggruppe Natur og overfladevand

16. januar 2017 - 5:44

Nyt om navne

Miljøchef Jakob Sønderskov Weber, Kolding kommune, bliver formand for KTCs faggruppe for Natur og overfladevands-faggruppen i KTC. Han overtager posten efter Luise Pape Rydahl, Aarhus kommune.

Artikel

Frugtbare fagsessioner

19. december 2016 - 8:00

Private aktører faciliterede fagsessionerne på KTCs årsmøde i oktober. Resultatet var en frugtbar krydsning af privat indsigt og kommunal viden.
Artikel

To Smart City-projekter har vundet KTC Innovationspris 2016

28. oktober 2016 - 20:30

To projekter har vundet KTC Innovationspris 2016 – henholdsvis ’Smart Village Svebølle – Smart Society-løsninger på landet’ og 'Smart energi i hjemmet – intelligent energistyring'. Det er 6.
Artikel

Opfordring til KTCs medlemmer

2. september 2016 - 14:12

KTC.dk er det oplagte samlingssted, når foreningens medlemmer, kredse, kredsbestyrelser og faggrupper skal netværke og sikre sammenhængskraften i foreningen.
Artikel

Innovative kommunale smart city - projekter

20. juli 2016 - 8:00

Kender du en kommune, der har indført en ny trafik-APP eller sat offentlige data i spil på en innovativ måde? Så er det nu, du kan indstille kandidater til årets pris.

KL og KTC - ERFA netværk

Sagsbehandlernetværk

KTC Sekretariat og KL Konsulenter

Landsdækkende

Netværket bruges til platform for videndeling og dialog mellem KL's konsulenter og KTC Sekretariatet. Det er videndeling om løst og fast omkring det daglige praktiske samarbejde i mellem KL og KTC, herunder tips- og tricks til f.eks. KTC Høringsmodul, fagrupper, mm.

Faglige emner: 

Planlægning er bæredygtighed

20. juni 2016 - 8:00

I en tid hvor planloven er under kraftig beskydning fra mange sider, og dele af det politiske landskab hellere ville være planlægning foruden, er det betimeligt at opholde sig en kort stund ved, hvad meningen med det hele er.

20. juni 2016 - 8:00

Grønne pile mindsker trængslen

Flere og bredere veje hjælper ikke på trængslen. I stedet skal bilister hjælpes til at ændre adfærd gennem ’nudging’.

Forfatter: Gordon Vahle

20. juni 2016 - 8:00

Ny platform på tværs af forsyninger

På den nye Platform for Smart Energi kan danske virksomheder, organisationer og myndigheder sammen finde løsninger, der tænker energiforsyning på tvær

Forfatter: Jeppe Røn Hartmann

Månedens leder

Artikel

Kommuner skaber cirkulær økonomi

20. marts 2016 - 7:00

En ny EU-pakke sætter cirkulær økonomi på dagsordenen. Det kan være med til at skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser, og danske kommuner spiller en vigtig rolle.