Forsyning

Artikel

Fusioner baner vej for mere effektiv drift

20. april 2017 - 12:52

Forsyningsområdet oplever stribevis af fusioner, og den udvikling bør fortsætte, mener både KTC’s faggruppeformand og interesseorganisationerne for fjernvarme og vand.
Artikel

”Hvile i sig selv” deler vandene

20. april 2017 - 11:30

Under overskriften ”Vi forsyner Danmark”, lancerede de fem store brancheforeninger for forsyning i Danmark den 15. marts, 2017 deres fælles vision for en fremtidig forsyning som et modspil til regeringens forsyningsstrategi.
Nyhed

KTC: Væk med offentlige og private vandløb

6. april 2017 - 9:56

Nyhed

Vandløbsloven bør sikre en bedre klassifikation af vandløbene - med fokusere på de cirka 270 millioner kroner, som kommunerne årligt bruger på vedligeholdelse.

Artikel

Forsyningerne svarer igen

16. marts 2017 - 19:53

De fem store brancheforeninger indenfor forsyningssektoren inviterede den 15. marts til præsentation af deres fælles vision for forsyningssektoren.
Nyhed

Solvarmet vand i hanen

10. marts 2017 - 8:30

Nyhed

Aarhus Kommune sparer både materialer og energi ved at lade decentrale solvarmeanlæg opvarme brugsvandet i ny kontorbygning.

Nyhed

Støtte til genbrug af plast

12. februar 2017 - 15:36

Nyhed

Miljø- og Fødevareministeriet støtter nye idéer til genanvendelse af plastemballage med 1,2 millioner kroner.

Nyhed

Vi skal værne om vores forsyning og energi

24. januar 2017 - 13:15

Nyhed

Søren Gais Kjeldsen, formand for KTC og direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg, bliver i et tillæg i dagens Berlingske interviewet om, hvorvidt driften af vand, kloak og varme skal forblive i kommunalt regi frem for at overgå til private, der skal hente udbytte fra investeringerne.

Artikel

Ny lov kan blive genvej til smartere byer

12. december 2016 - 8:00

Mange danskere lever i byer med langsomt og ustabilt internet og en haltende digital infrastruktur. Nu kan der være hjælp at hente i en nyligt vedtaget lov om udrulning af fibernet.
Artikel

Succes med tæt dialog om grundvand

20. oktober 2016 - 9:00

Som en af de første kommuner er Kolding klar med indsatsplaner for alle de områder, som staten har udpeget som væsentlige for at kunne beskytte grundvandet.
Artikel

Økonomi er vigtigere end solidaritet

20. oktober 2016 - 9:00

Solidaritetstanken, som var med til at etablere de store fjernvarmesystemer, er døende. I dag er økonomi styrende for kunders valg af varmeforsyning. Derfor er det vigtigt at forstå kundernes behov, når fjernvarme skal konkurrere med naturgas.
Artikel

Målet om CO2-neutralitet i 2029 er urokkeligt

20. oktober 2016 - 8:00

Sønderborg Kommune arbejder aktivt på at nå målet om at være CO2-neutral i 2029 - bl.a. gennem dialog med områdets energiforbrugere og –producenter.