Byggesager

Sådan samarbejder GeoDanmark om digital kortlægning

19. februar 2020 - 13:11

I slutningen af 2019 var GeoDanmarkdata fra den digitale kortlægning af Danmark integreret på Datafordeleren, den fælles distributionsløsning for offentlige data. Tre nøglepersoner giver deres bud på, hvorfor det netop her er lykkedes at skabe et effektivt datasamarbejde mellem stat og kommune

Månedens leder

Artikel

Ejendomme er HOT på KTC årsmødet

3. oktober 2019 - 12:28

KTC ÅRSMØDE 2019 har temaet KOMMUNEN og KLIMAET – og programmet repræsenterer et bredt spektrum af spændende områder. Men især ét emne stikker ud, og er stærkt repræsenteret på årets program – og det er ejendomme.
Arrangement

Opslag i KTCs kalender

Temadag: Jura i Klimatilpasning

18. september 2019 - 10:00

Tilmeldingsfrist: 10. september 2019 - 0:00

KLIKOVAND afholder i samarbejde med Rørcentret, Teknologisk Institut en temadag om jura i klimatilpasning.

På temadagen skal vi, med...

Artikel

BR18 kan resultere i klogere kvadratmeter

25. januar 2018 - 13:00

Det nye BR18 er anderledes end tidligere opdateringer af bygningsreglementet. Det markerer en helt ny struktur i både reglement og byggesagsbehandling, ligesom krav om funktionstest gør reglementet mere rettet mod driften af bygningerne.
Artikel

Byg og Miljø vil løfte brugeroplevelsen

25. januar 2018 - 13:00

Kompleks lovgivning, regelmæssigt ændrede bygningsreglementer, servicemål og forskelligartet forvaltning på tværs af kommuner er nogle af de udfordringer, som har vanskeliggjort de indledende øvelser for en brugervenlig selvbetjeningsløsning.
Artikel

KTC vil holde skarpt øje med BR18

25. januar 2018 - 13:00

KTC vil i de kommende tid følge implementeringen og effekten af BR18 tæt, og holde øje med udviklingen i sagsbehandlingstider, udviklingen i kvalitet og antal klager.
Artikel

Vi har brug for fælles retningslinjer

20. februar 2017 - 7:00

Undersøgelser for miljøfremmede stoffer i bygningsmaterialer ved fx nedrivning kan bliver udført udført grundigere og bedre, hvis der gælder fælles retningslinjer for arbejdet. I dag er det laveste fællesnævner, der får opgaverne.
Artikel

Kommunale forpligtelser i servicemålaftalen

20. januar 2017 - 8:00

KL opfordrer kommunerne til at registrere sagsbehandlingstider så præcist som muligt. Et realistisk billede giver KL der bedste afsæt for at sikre rimelige arbejdsvilkår til kommunerne, når aftalen om fælles servicemål skal evalueres i 2017.
Artikel

Digitalisering har givet effektiv byggesagsproces

20. januar 2017 - 8:00

Kolding Kommune er i mål med at digitalisere hele byggesagsbehandlingen fra ansøgning til arkiv. Nu viser de synlige gevinster sig. En million kroner sparet over to år – og så har digitalisering givet en højere kvalitet i byggesagerne.
Artikel

Statsforvaltningen frakobler sund fornuft

20. december 2016 - 8:00

En hjemvist sag fra Statsforvaltningen får her Kenneth Jensen fra Syddjurs Kommune til at diskutere begrebet helhedsvurdering i byggelovgivningen.
Artikel

Vi har en god fornemmelse

11. april 2016 - 15:20

Tre repræsentanter fra BBR-Driftsgruppen har deltaget i designerworkshops med NetCompany og kommende brugere. Oplevelsen har været positiv, og repræsentanterne glæder sig til det færdige system sættes i drift.
Artikel

For KOMBIT er brugerinvolvering vigtig

11. april 2016 - 15:08

Allerede forud for udbuddet af BBR 2.0 gennemførte KOMBIT den første brugerinvolvering, ligesom brugere var med til at vælge Netcompany som leverandør. Brugernes input er fortsat en vigtig del af udviklingsprocesen.
Artikel

Private skal drive offentlig bygning i 15 år

20. januar 2016 - 8:00

Det er alt andet end et almindeligt kontorhus, som Aarhus Kommune nu vil bygge i forstaden Gellerup. Byggeriet er Aarhus Kommunes første OPS (Offentligt Privat Samarbejde) projekt, og huset skal opføres og drives af private leverandører i 15 år.
Artikel

Sagsbehandlingstid omfatter ikke kun kommuner

19. april 2015 - 0:00

Registreringen af sagsbehandlingstider for byggesager skal ikke begrænses til den kommunale sagsbehandling. Alle myndigheders tidsforbrug skal i fokus, hvis sagsbehandlingstiderne skal blive kortere