Klima, energi og ressourcer

Samarbejdsforum for NATUR OG MILJØ konferencen

Udvalg

Parter involveret i planlægningen af NATUR & MILIJØ konferencen

Landsdækkende

I dette netværk samarbejdes der om planlægning og udførelse af konferencen NATUR & MILJØ, som hvert opstår i tæt samarbejde mellem KTC og EnviNa. I netværket kan man finde opgavebeskrivelser, tidsplaner mm. og ikke mindst, er det forum for videndeling mellem de involverede parter som f.eks.

Artikel

KTC Nyhedsbrev - November

1. november 2021 - 8:28

KTC Bestyrelsen er konstitueret og trækker nye kræfter ind, og KTC sætter fokus på PFOS/PFAS i gratis digitalt netværk. Hæfte om fysisk planlægning og klimamål er netop udgivet - find det her!
Artikel

  Teknik & Miljø - Oktober 2021 LÆS ONLINE

20. oktober 2021 - 16:10

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

You say goodbye... and I say hello

1. november 2021 - 12:00

Siden 2017 har der stået Lars Mørk på formandsstolen for KTC. Det har været fire år med fokus på faggrupperne, T98 og faglige netværk. Men nu er det tid til at overlevere nøglen til foreningen til den næste formand.

1. november 2021 - 16:00

Revitalisering af uddøende bymidter

En væsentlig trussel for livet i bymidterne er i disse år nedrivning af udtjente bygninger, fragmentering og langsom udhuling af funktioner.

Forfatter: Søren Forseca Pedersen

Månedens leder

Ja tak! Gerne et klimavalg mere

19. oktober 2021 - 13:35

I de danske kommuners Teknik- og Miljøforvaltninger håber vi på en reprise af folketingsvalget i 2019, hvor klima kom ind på en førsteplads af de ting, der optog vælgerne. Denne gang skal det gerne ske til det kommende kommunevalg.
Arrangement

Opslag i KTCs kalender

Vindmøller og biodiversitet - modsætninger eller sameksistens?

13. oktober 2021 - 9:00

Kom og vær, når Wind Denmark stiller skarpt på biodiversitet, og hvordan opstillingen af vindmøller kan gå hånd i hånd med hensynet til...

Artikel

  Teknik & Miljø - September 2021 LÆS ONLINE

22. september 2021 - 8:30

Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)
Artikel

Grøn omstilling af transportsektoren: Det er afgørende, at kommunerne investerer

22. september 2021 - 7:45

CO2-regnskabet for alle kommuner viser, at transportens andel af kommunens udledning er stor, og det vil kræve både nationale og lokale tiltag at få den nedbragt. Ca. 25% af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser kommer fra transportsektoren!

22. september 2021 - 10:30

Mere bæredygtig beton

Danmark er et af de første lande i verden med krav om begrænsning på udledning af CO2 fra byggeriet.

Forfatter: Birgitte Theresia Henriksen

Månedens leder

Grøn omstilling af transportsektoren: Det er afgørende, at kommunerne investerer

22. september 2021 - 7:45

CO2-regnskabet for alle kommuner viser, at transportens andel af kommunens udledning er stor, og det vil kræve både nationale og lokale tiltag at få den nedbragt. Ca. 25% af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser kommer fra transportsektoren! Skal vi i mål med 70% i 2030, vil det kræve handling fra alle sider.