Ledelse, kompetence og organisation

KTC Nyhedsbrev - Oktober 2018 / 1

10. oktober 2018 - 11:55

Vi har brug for din hjælp til årsnummeret - decemberudgaven af magasinet Teknik- og Miljø, læs hvordan du kan hjælpe. KTCs faggrupper gør en forskel, deres store indsats præsenteres. Og ikke mindst læs om et nyt medlem af bestyrelsen.

Arbejdsforum for Natur & Miljø 2019

Sagsbehandlernetværk

Tovholdere der arbejder med planlægningen af Natur & Miljø 2019

Landsdækkende

Vi deler informationer på denne platform i planlægningen af Natur & Miljø 2019

TILMELD DIG TIL ÅRSMØDET HER

30. august 2018 - 14:44

Mobilitet og Infrastruktur er temaet for to spændende dage torsdag den 25. og fredag den 26. oktober på Hotel Legoland i Billund.

KTC egne arrangementer

KTCs faggruppekonference

24. januar 2019 - 13:30

Tilmeldingsfrist: 18. januar 2019 - 0:00

Vi ser på temaet efter sommerferien, og vi arbejder på, at det skal blive lige så godt som i januar måned. Du kan finde programmet fra januar 2018...

Vi begynder ledelsesprocessen med at...

26. februar 2018 - 14:52

Vi begynder ledelsesprocessen med at være i tvivl KTC's faggruppe for ledelse har sat to medlemmer af ledelseskommissionen i stævne for at diskutere, hvad der er på dagsordenen inden for ledelse i de kommende år. Det fører bl.a.

  Teknik & Miljø - Februar 2018 LÆS...

26. februar 2018 - 12:44

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Vi skal blive bedre til at kommunikere...

20. februar 2018 - 14:40

KTCs faggruppe for Ledelse har talt med den nye KTC formand, Lars Mørk, Økonomi- og Teknikdirektør i Hillerød Kommune, specifikt om ledelse og generelt om udfordringerne inden for kommunernes tekniske område.

En ny balance i lederskabet

20. februar 2018 - 13:18

I dag bliver en kommune ikke succesfuld ved alene at holde loven og være økonomisk effektiv. Hvis man vil vinde kampen om vækst, nye borgere og nye virksomheder, skal man også bedrive udvikling ved at sætte nye projekter og ideer i værk.

Tværfaglighed og gennemslagskraft

20. februar 2018 - 13:12

er overskriften på KTCs faggruppekonference i 2018, men emnet er også interessant i de mange opgaver, der bliver løst i kommunerne. Budskabet fra oplægsholderne er, at fagligheden er en forudsætning for at kunne arbejde på tværs.

Det offentlige - motor for...

4. december 2017 - 10:34

« Vi er den sidste generation, der kan forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne « har FNs Generalsekretær Ban Ki-moon udtalt.

KTC egne arrangementer

Faggruppekonference om '...

25. januar 2018 - 8:00

Tilmeldingsfrist: 12. januar 2018 - 0:00

Sekretariatet har i december sendt mail ud til alle faggruppemedlemmer, hvor der er direkte link til tilmelding....

Arbejdsforum for Natur & Miljø 2018

Sagsbehandlernetværk

Planlæggere, miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser - og deltagere fra virksomheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og universiteter

Landsdækkende

Dette er et lukket forum, hvor ideer og arbejdsdokumenter udveksles løbende med henblik på at skabe de bedste rammer for Natur & Miljø-konferencen i 2018.

Medlemmerne af gruppen tilhører Styringskomite-, Arbejdsgruppe- og Tovholderkategorien