Byg og Bolig

Opslag i KTCs kalender

Skybrudssikring af bygninger og kældre

4. oktober 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2018 - 0:00

Gennem de senere år har der været mange alvorlige skader på bygninger som følge af skybrud. Skaderne skyldes dels vand, der tænger ind i bygningen...

KTC egne arrangementer

KTCs faggruppekonference

24. januar 2019 - 13:30

Tilmeldingsfrist: 18. januar 2019 - 0:00

Vi ser på temaet efter sommerferien, og vi arbejder på, at det skal blive lige så godt som i januar måned. Du kan finde programmet fra januar 2018...

KTC Nyhedsbrev - april 2018

25. april 2018 - 12:11

Læs om Natur og Miljø konferencen i juni, som handler om FNs verdensmål, her kan medarbejderne blive klædt godt på. Derudover kan du læse om den spændende analyse af vejenes tilstand og se datoen for KTC Årsmøde.

Nationalpolitiske teamer sætter...

20. februar 2018 - 11:34

Ledelse i en kommunal kontekst afhænger bl.a. af temaer på den nationalpolitiske dagsorden. I denne artikel gennemgår vicekontorchef i KL Teknik og Miljø, Troels Garde Rasmussen et udvalg af disse – og hvad KL i dén kontekst vil arbejde for i 2018.

Certificering betyder markante...

25. januar 2018 - 13:00

BR18 skærper kravene til dokumentation på en række områder. Skærpelserne vil i flere tilfælde medføre yderligere omkostninger for entreprenøren, som i sidste ende vil blive videreført til bygherre, vurderer Dansk Byggeri.

Bygningsreglementet bliver mere...

25. januar 2018 - 13:00

I DI Byg ser vi frem til at følge BR18s nye certificeringsordning i forventning om, at den vil gøre den tekniske byggesagsbehandling mere smidig og effektiv. Dertil forventer DI Byg, at kvaliteten af byggesagsbehandling vil stige.

Disruption præger den kommunale...

25. januar 2018 - 13:00

Der er masser af udfordring for den kommunale ejendomsdrift i øjeblikket: Effektivisering, nyt bygningsreglement BR18, nyt aftalegrundlag AB18 og varsling om ophævelse af Lov om offentligt byggeri, LOB.

3 Hurtige til faggruppeformanden -...

22. januar 2018 - 8:00

Formand for KTC faggruppen for Byggelov og afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, Åse Nielsen, svarer her på månedens ”tre hurtige” spørgsmål.

Byggeaffald er en vanskelig opgave for...

19. januar 2018 - 8:00

Selvom de nye lovkrav til byggeaffald nu har været i kraft i over fire år, giver de fortsat store udfordringer i langt de fleste kommuner. Det har vist sig vanskeligt at håndhæve, at byggeaffald skal screenes, kortlægges og anmeldes.

KTC egne arrangementer

Faggruppekonference om '...

25. januar 2018 - 8:00

Tilmeldingsfrist: 12. januar 2018 - 0:00

Sekretariatet har i december sendt mail ud til alle faggruppemedlemmer, hvor der er direkte link til tilmelding....

Rum-database sikrer overgang fra...

20. juni 2017 - 8:00

En database over lokaler opbygget i samarbejde mellem rådgiver, bygherre og FM-organisation sikrer, at driften får overleveret den rigtige viden, når bygningen tages i brug.

Byudviklingen kan give strategisk løft

20. juni 2017 - 8:00

Flere kommuner bruger byudvikling proaktivt og strategisk for at løfte et område. En ny publikation fra Realdania By & Byg sætter fokus på udfordringen.

Midler til forskønnelse af små og...

14. juni 2017 - 13:19

9 mio. kr. er der til rådighed, til projekter der tilpasser, forbedrer og forskønner små og mindre byer. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der nu åbner for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017.