Miljø og grundvand

Grundvands ERFA Nordjylland

Sagsbehandlernetværk

Sagsbehandlere i de nordjyske kommuner

Nordjylland

Dette netværk anvendes til videndeling om grundvand i Nordjylland...

Arbejdsforum for Natur & Miljø 2019

Sagsbehandlernetværk

Tovholdere der arbejder med planlægningen af Natur & Miljø 2019

Landsdækkende

Vi deler informationer på denne platform i planlægningen af Natur & Miljø 2019

Opslag i KTCs kalender

Klimatilpasningsuddannelse fra...

23. oktober 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2018 - 0:00

Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand.

Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til...

Opslag i KTCs kalender

Regnvandskonsulent

14. november 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 12. november 2018 - 0:00

Bliv eksamineret Regnvandskonsulent i Taastrup!

Få den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger –...

Se mulighederne i havmiljøets trusler

19. juni 2018 - 9:04

Meget lurer og truer under havoverfladen. Men med kommunal kreativitet og innovation kan vi åbne et hav af muligheder for en renere fremtid. Kommunale ledere, der tør at se mulighederne og tage affære, vil skabe de nødvendige positive forandringer.

  Teknik & Miljø - Juni/Juli 2018 LÆS ONLINE

18. juni 2018 - 8:10

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Se mulighederne i havmiljøets trusler

19. juni 2018 - 9:04

Meget lurer og truer under havoverfladen. Men med kommunal kreativitet og innovation kan vi åbne et hav af muligheder for en renere fremtid. Kommunale ledere, der tør at se mulighederne og tage affære, vil skabe de nødvendige positive forandringer.

  Teknik & Miljø - Juni/Juli 2018 LÆS...

18. juni 2018 - 8:10

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

KTC Nyhedsbrev - maj 2018

31. maj 2018 - 15:49

Du kan læse om KTCs to nye hovedsponsorer, en spændende artikel om vigtigheden af FNs Verdensmål, og at KOMDIR inviterer til debatmøde om ledelseskommissionens arbejde

Isbjerget i Herning

24. maj 2018 - 7:03

Isbjerge er farlige for skibe, fordi der er stor risiko for at støde ind i den del, der ligger under vandoverfladen, selvom man sejler uden om den synlige del af isbjerget - Årets Natur & Miljø er ikke farlig, men der ligger mange spændende punkt

  Teknik & Miljø - Maj 2018 LÆS ONLINE

18. maj 2018 - 9:24

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

Månedens leder

Verdensmål der nytter

21. maj 2018 - 9:30

Temaet bæredygtig udvikling og vækst er mere relevant end nogensinde før. Det handler om at tage et gensidigt ansvar for hinandens eksistens – globalt, nationalt og lokalt – nu og i fremtiden.

Verdensmål der nytter

21. maj 2018 - 9:30

Temaet bæredygtig udvikling og vækst er mere relevant end nogensinde før. Det handler om at tage et gensidigt ansvar for hinandens eksistens – globalt, nationalt og lokalt – nu og i fremtiden.

  Teknik & Miljø - Maj 2018 LÆS ONLINE

18. maj 2018 - 9:24

Her kan du læse KTCs magasin Teknik & Miljø. Dette kræver at: 1. du er logget på med din brugerprofil på ktc.dk og 2. at du har tegnet et abonnement på Teknik & Miljø ONLINE (gå til "abonnementer" på din brugerprofil)

KTC egne arrangementer

KTCs faggruppekonference

24. januar 2019 - 13:30

Tilmeldingsfrist: 18. januar 2019 - 0:00

Vi ser på temaet efter sommerferien, og vi arbejder på, at det skal blive lige så godt som i januar måned. Du kan finde programmet fra januar 2018...

Din deltagelse i Natur & Miljø...

30. april 2018 - 18:53

FN har opstillet nogle mål for bæredygtig udvikling som skal sikre de næste mange generationers eksistens. Den danske regering har udarbejdet nogle generelle retningslinjer for arbejdet med målene.

KTC Nyhedsbrev - april 2018

25. april 2018 - 12:11

Læs om Natur og Miljø konferencen i juni, som handler om FNs verdensmål, her kan medarbejderne blive klædt godt på. Derudover kan du læse om den spændende analyse af vejenes tilstand og se datoen for KTC Årsmøde.