Klima, energi og ressourcer

KTC egne arrangementer

Faggruppekonference om '...

25. januar 2018 - 8:00

Tilmeldingsfrist: 12. januar 2018 - 0:00

Sekretariatet sender senere mail ud til alle faggruppemedlemmer, hvor der er direkte link til tilmelding.

Faggruppeformænd kan...

Fælles indsats på tværs af...

20. november 2017 - 8:00

Et ambitiøst tværkommunalt samarbejde har medvirket til, at borgerne i en række kommuner langs St.

  Kommunale genbrugsbutikker er cirkulær...

20. november 2017 - 8:00

Ankestyrelsen udtalte sig lige før sommerferien om lovligheden af de kommunale genbrugsbutikker, der i forlængelse af driften af genbrugspladserne sørger for at bringe salgbare genstande tilbage i ”cirklen”.

Kommuner og selskaber i dynamisk tango

6. november 2017 - 14:48

Fælles målsætning og vilje til at danse i takt er nødvendig, hvis der skal skabes synergier og dynamik mellem selskaber og kommunerne. Det var en af konklusionerne på KTCs årsmøde 2017, som blev afholdt i Hillerød.

Prosumeren forandrer forsyningen og...

10. oktober 2017 - 10:22

Prosumerøkonomien kalder på omstilling af forretningsmodellen i forsyningerne. Nøglen hertil er prosumeren i kød og blod, da forsyningen nu i højere grad produceres i fællesskab.

Gate 21 – et gigantisk samarbejdsprojekt

9. oktober 2017 - 10:22

I Gate 21 arbejder 87 private og offentlige partnere sammen om mere end 80 udviklings- og demonstrationsprojekter og Living Labs, som alle viser konkrete veje til mere ressourceeffektive løsninger i kommunerne.

KTC Nyhedsbrev ultimo september 2017

29. september 2017 - 10:58

Spar 500 kr. på tilmelding til Årsmødet, hvis du tilmelder dig senest 30. september. Prosuming er et spændende begreb, som kræver nye samarbejder. Læs den første artikel i en serie på tre om dette .

Madspild er en vigtig brik i en...

19. september 2017 - 8:00

Mad, der ryger i skraldespanden og ikke på middagsbordet, er en udfordring for den cirkulære økonomi. De brugbare madvarer tager både ressourcer, penge og forretningsmuligheder med sig i affaldsspanden.

Højere krav kan skabe dansk...

19. september 2017 - 8:00

Nye internationale og ambitiøse målsætninger for cirkulær økonomi betyder, at Danmark skal kridte skoene.

Genbrugsstationer samler viden om...

19. september 2017 - 8:00

I/S Vestforbrændingen har indsamlet data gennem 11 måneder på 24 genbrugsstationer i hovedstadsområdet. Den enorme mængde viden om brugerne og deres affald kan nu bruges til at optimere stationsordningen.

Genbrugsplads forærer affald til...

19. september 2017 - 8:00

Gamle VHS-bånd og højttalere får nyt liv gennem Arwos i Aabenraa Kommune. Det kommunale affaldsselskab forærer eller sælger affald billigt til virksomheder, der kan upcycle affaldet til nye produkter af værdi.

Syv typer affald skal indsamles som...

18. september 2017 - 8:00

De syv fokusfraktioner fra ressourcestrategien skal indsamles som standard. Det er et af de 15 forslag til, hvordan den kommunale affaldssektor kan bidrage til den cirkulære økonomi, som Dansk Affaldsforening nu lægger på bordet.

Arbejdsforum for Natur & Miljø 2018

Sagsbehandlernetværk

Planlæggere, miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser - og deltagere fra virksomheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og universiteter

Landsdækkende

Dette er et lukket forum, hvor ideer og arbejdsdokumenter udveksles løbende med henblik på at skabe de bedste rammer for Natur & Miljø -konferencen i 2018.

Medlemmerne af gruppen tilhører Styringskomite-, Arbejdsgruppe- og Tovholderkategorien