Klima, energi og ressourcer

  Fælles piktogrammer – nu også til...

19. januar 2018 - 8:00

Det fælles piktogramsystem til affaldssortering er blevet fire gange større, så det nu også omfatter affald på genbrugspladser. 30 kommuner har allerede taget systemet i brug.

Kommuner kan hurtigt booste den...

19. januar 2018 - 8:00

KTC opfordrer industrien til at indgå aktivt i partnerskaber med kommunerne og de kommunale affaldsselskaber for at sikre Danmark det ønskede forspring i en cirkulær økonomi.

Byggeaffald er en vanskelig opgave for...

19. januar 2018 - 8:00

Selvom de nye lovkrav til byggeaffald nu har været i kraft i over fire år, giver de fortsat store udfordringer i langt de fleste kommuner. Det har vist sig vanskeligt at håndhæve, at byggeaffald skal screenes, kortlægges og anmeldes.

Dansk Grøn verdensrekord

11. januar 2018 - 9:33

Nyhed

2017 blev et rekordår for de danske vindmøller. 43,4 procent af Danmarks elforbrug blev leveret af vindmøller. Det er ikke bare en ny dansk rekord men også en verdensrekord.

Nedgravede containere rummer fordele og...

18. december 2017 - 8:00

Målet er at få affaldet væk fra gadeplan i de kommuner og boligselskaber, som vælger at etablere nedgravede affaldscontainere til husholdningsaffald. Der er fordele og udfordringer i forbindelse med etableringen.

Det offentlige - motor for...

4. december 2017 - 10:34

« Vi er den sidste generation, der kan forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne « har FNs Generalsekretær Ban Ki-moon udtalt.

KTC egne arrangementer

Faggruppekonference om '...

25. januar 2018 - 8:00

Tilmeldingsfrist: 12. januar 2018 - 0:00

Sekretariatet har i december sendt mail ud til alle faggruppemedlemmer, hvor der er direkte link til tilmelding....

Fælles indsats på tværs af...

20. november 2017 - 8:00

Et ambitiøst tværkommunalt samarbejde har medvirket til, at borgerne i en række kommuner langs St.

  Kommunale genbrugsbutikker er cirkulær...

20. november 2017 - 8:00

Ankestyrelsen udtalte sig lige før sommerferien om lovligheden af de kommunale genbrugsbutikker, der i forlængelse af driften af genbrugspladserne sørger for at bringe salgbare genstande tilbage i ”cirklen”.

Kommuner og selskaber i dynamisk tango

6. november 2017 - 14:48

Fælles målsætning og vilje til at danse i takt er nødvendig, hvis der skal skabes synergier og dynamik mellem selskaber og kommunerne. Det var en af konklusionerne på KTCs årsmøde 2017, som blev afholdt i Hillerød.

Prosumeren forandrer forsyningen og...

10. oktober 2017 - 10:22

Prosumerøkonomien kalder på omstilling af forretningsmodellen i forsyningerne. Nøglen hertil er prosumeren i kød og blod, da forsyningen nu i højere grad produceres i fællesskab.