Klima, energi og ressourcer

Madspild er en vigtig brik i en...

19. september 2017 - 8:00

Mad, der ryger i skraldespanden og ikke på middagsbordet, er en udfordring for den cirkulære økonomi. De brugbare madvarer tager både ressourcer, penge og forretningsmuligheder med sig i affaldsspanden.

Højere krav kan skabe dansk...

19. september 2017 - 8:00

Nye internationale og ambitiøse målsætninger for cirkulær økonomi betyder, at Danmark skal kridte skoene.

Genbrugsstationer samler viden om...

19. september 2017 - 8:00

I/S Vestforbrændingen har indsamlet data gennem 11 måneder på 24 genbrugsstationer i hovedstadsområdet. Den enorme mængde viden om brugerne og deres affald kan nu bruges til at optimere stationsordningen.

Genbrugsplads forærer affald til...

19. september 2017 - 8:00

Gamle VHS-bånd og højttalere får nyt liv gennem Arwos i Aabenraa Kommune. Det kommunale affaldsselskab forærer eller sælger affald billigt til virksomheder, der kan upcycle affaldet til nye produkter af værdi.

Syv typer affald skal indsamles som...

18. september 2017 - 8:00

De syv fokusfraktioner fra ressourcestrategien skal indsamles som standard. Det er et af de 15 forslag til, hvordan den kommunale affaldssektor kan bidrage til den cirkulære økonomi, som Dansk Affaldsforening nu lægger på bordet.

Arbejdsforum for Natur & Miljø 2018

Miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser - og deltagere fra virksomheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og universiteter

Dette er et lukket forum, hvor ideer og arbejdsdokumenter udveksles løbende med henblik på at skabe de bedste rammer for Natur & Miljø -konferencen i 2018.

Medlemmerne af gruppen tilhører Styringskomite-, Arbejdsgruppe- og Tovholderkategorien

Michael Damm i Altinget: Kommunerne er...

12. september 2017 - 8:35

Michale Damm, formand for KTCs faggruppe for klima, energi og ressourcer, og miljøchef i Aalborg, advarer i dagens Altinget imod at skubbe kommunerne ud på sidelinjen, når vi skal etablere cirkulær økonomi i Danmark.

Dansk Affaldsforening: Gør det mere...

7. september 2017 - 14:37

Nyhed

Dansk Affaldsforening ser positivt på, at regeringen vil bruge 60 mio. kr. til at sætte gang i cirkulær økonomi i Danmark. De mener også, at en del af pengene burde bruges på et partnerskab mellem kommuner, industri og borgere, som skal finde løsninger til mere harmonisering af affaldssorteringen.

Ny rapport fra DCE : Fugle bliver ikke...

23. august 2017 - 14:58

Nyhed

Ifølge en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og energi (DCE), Aarhus Universitet, lider fuglelivet omkring Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke under de syv vindmøller.

Kommuner bruger cirkulær økonomi til at...

20. juli 2017 - 8:00

For kommunerne er der mange gevinster ved at tænke mere cirkulært. Ud over bedre udnyttelse af jordens energi og ressourcer er cirkulær økonomi drivkraften i en grøn omstilling til flere nye job og øgede konkurrencefordele.

Tre hurtige til faggruppeformanden for...

20. juli 2017 - 8:00

Michael Damm, Chef for Miljø og Renovation i Aalborg Kommune og formand for KTC faggruppen for klima, energi og ressourcer, svarer her på månedens 3 hurtige spørgsmål: Hvad er faggruppen mest optaget af lige nu?

Byer har brug for nytænkning mod øgede...

20. juli 2017 - 8:00

Vi må tænke regn og grundvand ind i den overordnede klimasikring af vores byer, hvis vi skal undgå oversvømmelser. Kystsikring alene er ikke nok.

Ny opfindelse sorterer regnvand

20. juli 2017 - 8:00

I stedet for at sende næsten rent vand til rensning kan kommuner nu ved hjælp af en ny type vejbrønd sortere vandet, så vandressourcerne udnyttes bedre. Samtidig aflaster den nye vejbrønd kloaksystemet.