Teknik & Miljø

KTC Nyhedsbrev - Oktober 2018 / 1

10. oktober 2018 - 11:55

Vi har brug for din hjælp til årsnummeret - decemberudgaven af magasinet Teknik- og Miljø, læs hvordan du kan hjælpe. KTCs faggrupper gør en forskel, deres store indsats præsenteres. Og ikke mindst læs om et nyt medlem af bestyrelsen.

Opslag i KTCs kalender

Kursus for spuleoperatører

30. oktober 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2018 - 0:00

Lær at udføre en god, effektiv og sikker højtryksspuling af kloakledninger. Udførelse af en god, effektiv og sikker højtryksspuling af en...

Opslag i KTCs kalender

Klimatilpasningsuddannelse fra...

23. oktober 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2018 - 0:00

Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand.

Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til...

Opslag i KTCs kalender

Regnvandskonsulent

14. november 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 12. november 2018 - 0:00

Bliv eksamineret Regnvandskonsulent i Taastrup!

Få den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger –...

Opslag i KTCs kalender

Regnvandskonsulent

10. oktober 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2018 - 0:00

Bliv eksamineret Regnvandskonsulent i Aarhus!

Få den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både...

Opslag i KTCs kalender

Kvalitet af Regnafstrømning

13. november 2018 - 13:00

Tilmeldingsfrist: 6. november 2018 - 0:00

Vandkvalitet er en vigtig parameter, når regnvand skal håndteres lokalt og enten genanvendes, udledes eller nedsives. Det afstrømmende regnvand...

Opslag i KTCs kalender

Studietur med Regnvandskonsulenterne

12. september 2018 - 8:00

Tilmeldingsfrist: 7. september 2018 - 0:00

Tag med og se nogle spændende klimaløsninger

Kom med underviserne på Regnvandskonsulentuddannelsen ud og se på fagligt interessante...