Sjælland

Jordnetværk - Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Alle emner omhandlende jordforurening kan diskuteres m.v i dette projektrum

Formål

Netværkets formål er

Netværk for kystbeskyttelse, Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Medarbejdere fra alle kommuner i Region Sjælland, der beskæftiger sig med kystbeskyttelse.

Sjælland

Beskrivelse

Netværket for kystbeskyttelse dækker kystbeskyttelsesmedarbejdere fra kommunerne i Region Sjælland.
Netværket er genopstået i Vordingborg den 19. januar 2017 og afløser "Netværk om kystbeskyttelse" stiftet i Korsør den 8. april 2010.

Råstofnetværk - Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Projektrum for medlemmer af det sjællandske netværk af råstofmedarbejdere

Formål

Vidensdeling om råstofsagsbehandling, -tilsyn og håndhævelser

 

Natur- og Miljø chefnetværk - KTC Sjælland

Ledernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Deling af relevante filer i forbindelse med arbejdet i netværket for Natur- og Miljøchefer

Formål

At skabe en bedre adgang til dokumenter under netværket

 

Virksomhedsnetværket i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Miljøsagsbehandlere i kommunerne der arbejder med miljøregulering af virksomheder

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for miljøsagsbehandlere i kommunerne der arbejder med miljøregulering af virksomheder.

Formål

Landzone ERFA-netværk Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

ERFA-netværk for landzonesagsbehandlere på Sjælland.

Formål

Udveksle erfaringer med behandlingen af sager efter planlovens landzonebestemmelser.