Sjælland

KVF Trafiknetværk - Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Medarbejdere på Sjælland, som arbejder med trafik- og veje, i bred forstand

Sjælland

KVF netværk for vej- og trafikmedarbejdere på Sjælland (Region Sjælland og Region Hovedstaden).

Formålet med netværket er at understøtte samarbejde og dialog mellem medarbejdere der til dagligt arbejder på vej- og trafikområdet - i bred forstand.

Netværk for affaldsmyndigheder i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Medarbejder fra alle kommuner i Region Sjælland og Bornholm, der beskæftiger sig med affaldsmyndighed.

Sjælland

At støtte hinanden og samarbejde på tværs af kommunegrænserne med løsning af opgaver, der har relation til affaldsmyndighed.

At udvikle og fremme et fælles faligt og kollegialt netværk.

Vandrefestival

Kommunalt samarbejde

Sjælland

På tværs af kommunerne i Region Sjælland foregår der hvert år en vandrefestival (siden 2009). Formålet er at øge folkesunheden i Region Sjælland. Et element er at få flere ud at gå, og derved skabe grubund for en sundere livsstil.

KTC Sjælland - Kredsbestyrelse

KTC kredsnetværk

Sjælland

Dette er et lukket netværk for medlemmer af bestyrelsen i KTC Sjælland. Netværket bruges til at holde styr på aktiviteter i kredsbestyrelsen, samt dagsordener, møder og diskussioner om kredsens målsætninger.

Netværk for Friluftsliv

Kommunalt samarbejde

Ansatte i kommuner i region Sjælland, der arbejder med friluftsliv

Sjælland

Netværk for Friluftsliv er for medarbejere i kommunerne i Region Sjælland, der arbejder med friluftsliv, herunder rekreative ruter, naturparker og naturoplevelser.

Planchefnetværk i KTC Sjælland

Ledernetværk

Sjælland

Kommissorium for KTC´s Planchefer i Kreds 2


Formål:

• At skabe et fortroligt forum for planchefer, hvor strategiske, fagspecifikke og ledelsesmæssige udfordringer kan drøftes.

• At påvirke rammerne for god planlægning i Danmark.

Rotte erfa-netværk Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Dette netværk henvender sig til myndighedspersoner på rotteområdet.

Vidensdeling er en rigtig god start på bekæmpelse af rotter.

Vi, der arbejder med myndighedsdelen af rottebekæmpelsen, er ofte meget alene og mangler sparring i hverdagen.

Netværk for vandindvinding i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for sagsbehandlere, der arbejder med grundvand, vandindvinding og vandindvindingstilladelser. I denne gruppe findes en undergruppe, der beskætiger sig med badevand og bassinvand

JRS - planlægningsgruppen

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

formål: korrespondancer mellem planlægningsgruppens medlemmer i forbindelse med jordnetværksmøder

KTC Sjælland medlemsnetværk

KTC kredsnetværk

Sjælland

Beskrivelse

Dette er KTC Sjællands netværk, hvor der vil blive udvekslet dagsordener og referater samt andet materiale relevant for kredsen.

Formål

Videndeling i KTC Sjælland