Spildevand

Opslag i KTCs kalender

Temadag: Jura i Klimatilpasning

18. september 2019 - 10:00

Tilmeldingsfrist: 10. september 2019 - 0:00

KLIKOVAND afholder i samarbejde med Rørcentret, Teknologisk Institut en temadag om jura i klimatilpasning.

På temadagen skal vi, med...

Opslag i KTCs kalender

Kursus for tilsynsførende...

2. april 2019 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 26. marts 2019 - 0:00

Få styr på teori og praktik inden for kloakeringsarbejde, og et godt overblik over afløbsområdet. Nogle kommuner fører stadig tilsyn med...

Opslag i KTCs kalender

Afløbssystemers opbygning og funktion

3. september 2018 - 9:00

Tilmeldingsfrist: 31. august 2018 - 0:00

Har du behov for et større kendskab til afløbssystemer og deres funktion? Så er det en god ide at deltage i dette kursus, som varer en uge og vil...

Verdens mest ressourceeffektive...

22. marts 2017 - 9:52

Fra energisluger til energiproducent: Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Nu skal anlægget udvides og omplaceres, med indvielse i 2026.

Kommunernes viden er Miljøstyrelsens...

19. februar 2017 - 7:00

Miljøstyrelsen vil inddrage kommunerne i en ny og mere aktiv rolle i arbejdet med at fastsætte regler på spildevandsområdet. For kommunerne er ikke ”bare” en interessent, men Miljøstyrelsens myndighedspartner, og derfor skal samarbejdet styrkes.

Overfør kommunale solceller til vand-...

20. november 2015 - 8:00

Har en kommune fået afslag på at få sine solceller med i 20 MW-puljen og derfor ikke kan bruge den gunstige nettoafregningsordning, bør solcellerne overføres til kommunens vand- og spildevandsselskab.

Fra kloakrør til Liveability!

20. oktober 2015 - 9:00

Den brændende platform som ekstremregn og voldsomme stormhændelser har skabt, er også nøglen til, at vi kan få mere værdi for de penge, der bruges til at håndtere regnvand.

KTC´s holdning til forliget om...

30. april 2015 - 0:00

Det er afgørende vigtigt, at kommunen har myndighedsansvaret for vand- og spildevandsforsyning, og dermed også det overordnede planlægningsansvar på området. Det er slået fast i aftalen, og det er vi meget tilfredse med.

Kommunerne skal sikre synergier og...

7. oktober 2013 - 0:00

Den infrastruktur, der forsyner os alle med drikkevand og håndterer vores spildevand, udgør en væsentlig del af samfundsøkonomien og er i praksis en helt afgørende del af alle borgeres hverdag.