KTC Faggrupper

KTC Faggruppe for Kommunale Ejendomme - EJD

KTC faggruppe

Landsdækkende

Beskrivelse:

Dette netværk bruges til intern videndeling for KTC Faggruppen for Kommunale Ejendomme. Netværket drives af faggruppeformanden samt af gruppens medlemmer. Alle dagsordener og referater, samt andre relevante dokumenter lægges her i netværket.

KTC Faggruppe for Klima, energi og ressourcer - KER

KTC faggruppe

Landsdækkende

KTC's faggruppe for klima, energi og ressourcer skal varetage kommunernes politiske, strategiske og faglige interesse indenfor områderne klimastrategi og grøn omstilling, energibesparelser, energiforsyning samt ressourcer/affald.

Natur- og miljøchefer i KTC

Ledernetværk

Landsdækkende

Netværket er en formidlingskanal for KTCs faggrupper: Natur og overfladevand samt Miljø og grundvand.
Netværket er et dialogforum for natur- og miljøcheferne - som også er bagland for KTCs faggrupper.