Hovedstaden

NMS - FF Skade- og nyttedyr

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Forum til at diskutere sager omkring alle former for "dyrehold" - fx. hønsehuse i baghaven, rideskoler i skoven, rotter i kælderen og duer på loftet.

Chefgrupperepræsentant: Carsten Sølyst, Frederiskberg Kommune

Tovholder: Kirsten Skovgaard Mathorne, Frederiksberg Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF Jord

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Fagfællesskab jord beskæftiger sig primært med følgende områder:

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - UG villaolietanke

Kommunalt samarbejde

Hovedstaden

Dette netværk er en del af Natur- og Miljøsamarbejdet – et samarbejde mellem 7 hovedstadskommuner. Du kan læse mere om Natur- og Miljøsamarbejdet i netværket ”NMS – HOVEDGRUPPE”.

KLIKOVAND - Projektledelsen

Kommunalt samarbejde

Hovedstaden

Dette arbejdsrum er en lukket gruppe for projektgruppen, projekledere samt særlige konsulenter.

KLIKOVAND - Forretningsudvalg

Kommunalt samarbejde

Hovedstaden

Beskrivelse

Forum for KLIKOVANDS forrertnigsudvalg, hvor nendenstående er tilgængeligt:

  • Dagsordner
  • Referater
  • Kommissorier, Kommunikationsstrategier mv.
  • Kalender over kommende møder

KLIKOVAND - Kommunikation

Regionalt samarbejde

Hovedstaden

Det overordnede formål med arbejdsgruppen er at indsamle, udveksle og afprøve nye metoder, værktøjer og eksisterende erfaringer og viden om borgerrettet kommunikation. Udvekslingen skal både foregå mellem deltagerne i KLIKOVAND og med andre udenfor projektet.

KLIKOVAND - Kompetenceløft

Regionalt samarbejde

Hovedstaden

Kompetenceløft under KLIKOVAND

Kompetenceløftsporet er det fjerde spor under KLIKOVAND. Sporet er startet op i januar 2013.

Formålet med kompetenceløftsporet er at:

KLIKOVAND - Hovedgruppe

Regionalt samarbejde

Hovedstaden

KLIKOVAND

Om denne side

På denne side kan du følge med i de overordnede arrangementer samt få adgagn til udarbejdet materiale fra KLIKOVAND. Du ha rogse her mulighed for at følge med i ...............