Hovedstaden

TFN-Grave/-containergruppen

Sagsbehandlernetværk

Kommunernes vejforvaltninger

Hovedstaden

Udvikling af fælles værktøj for beskrivelse af procedurerne ved behandling af gravetilladelser i de 13 kommuner, som er omfattet af Trafiknetværk Nordsjælland.

Er en del of overstående netværk
Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

VSP - Projektgruppen

Kommunalt samarbejde

Medlemmer af VSP - projektgruppen

Hovedstaden

VSP-projektgruppen forestår afholdelse af Vej-Skole-Politi Seminarer, fælles tværkommunale koncepter for afholdelse af praktiske cyklistprøver og etablering af praktiske events for understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats i Nordsjælland.

Er en del of overstående netværk
Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

TFN - Råden over vej

Kommunalt samarbejde

Medlemmer af gruppen Råden over vej - TFN

Hovedstaden

Dette er digital platform for gruppen Råden over vej, som er en del af Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

Er en del of overstående netværk
Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

Kommunalt samarbejde

Ledere, medarbejdere, politi

Hovedstaden

Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 13 nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi

T29 Kreds 1 Hovedstaden

Direktørnetværk

Tekniske direktører i Kreds 1 Hovedstaden

Hovedstaden

T29 Kreds 1 Hovedstaden tras

Netværk for de 29 tekniske direktører i Kreds 1 - Hovedstaden.

NMS - AG Tilsynsbekendtgørelse

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

En arbejdsgruppe under Natur- og Miljøsamarbejdet (NMS) der arbejder på en fælles tolkning og gennemførelse af de tiltag, der er indeholdt i Tilsynsbekendtgørelsen, herunder tilsynsplanen, der skal politisk behandles og offentliggøres.

Er en del of overstående netværk
NMS - FF Virksomheder

NMS - FF Bæredygtighed

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Dette fagfællesskab beskæftiger sig med:

  • Bæredygtighed og Agenda 21
  • Klimaambassadører
  • Energi, CO2
  • Transport

 

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF VVM

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Chefgrupperepræsentant: Carsten Sølyst, Gladsaxe Kommune

Tovholder: Peter Ibsen, Gladsaxe Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF Grundvand

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Dette fagfællesskab fokuserer på:

  • Drikkevandsindvinding
  • Forurening af grundvand
  • Vandbalancer og nedbør
  • Grundvand: Indvindingstilladelse, vejvand, private faskiner

 

Chefgrupperepræsentant: Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN