Drikkevand

Arrangement

Opslag i KTCs kalender

Kvalitet af Regnafstrømning

13. november 2018 - 13:00

Tilmeldingsfrist: 6. november 2018 - 0:00

Vandkvalitet er en vigtig parameter, når regnvand skal håndteres lokalt og enten genanvendes, udledes eller nedsives. Det afstrømmende regnvand...

Netværk for vandindvinding i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for sagsbehandlere, der arbejder med grundvand, vandindvinding og vandindvindingstilladelser. I denne gruppe findes en undergruppe, der beskætiger sig med badevand og bassinvand