Midtjylland

GrundvandsErfa - MidtVest

Sagsbehandlernetværk

intern

Midtjylland

Erfa netværk for sagbehandlere, der arbejder med Vandforsyningsloven i Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg Kommuner

KTC Sekretariat netværk

KTC internt netværk

Midtjylland

Beskrivelse

KTC Sekretariatets eget projektrum til tips, tricks, evaluering mm.

Formål

Intern videndeling i KTCs sekretariat

KTC Midtjylland medlemsnetværk

KTC kredsnetværk

Midtjylland

Beskrivelse

Lukket projektrum for medlemmer af KTC Midtjylland. Her skal medlemmerne hente dagsordener og referater fra møder og andre aktiviteter i kredsen

Formål

SPOK - MIDT/VEST

Midtjylland

Beskrivelse

Samarbejde mellem Politiet Og Kommunerne -
Samarbejde mellem kommunerne og Midt- og Vestjyllands Politi i miljøsager.

Formål

NBL ERFA Østjylland

Sagsbehandlernetværk

Midtjylland

Beskrivelse

Dette projektrum bruges af "§ 3-netværket" i Østjylland, fortrinsvis natursagsbehandlere i kommunerne tidligere afgrænset af Århus Amt.