Landsdækkende

Danske Planchefer - medlemsnetværk

Forening

Medlemmer af Danske Planchefer

Landsdækkende

Netværkets formål er, at styrke sammenhold, videndeling og kollegial sparring i Danske Planchefer. Der er ligeledes en række regionale netværk tilknyttet dette netværk - se herunder...

KL og KTC - ERFA netværk

Sagsbehandlernetværk

KTC Sekretariat og KL Konsulenter

Landsdækkende

Netværket bruges til platform for videndeling og dialog mellem KL's konsulenter og KTC Sekretariatet. Det er videndeling om løst og fast omkring det daglige praktiske samarbejde i mellem KL og KTC, herunder tips- og tricks til f.eks. KTC Høringsmodul, fagrupper, mm.

Revision af AB 92

Kommunalt samarbejde

Landsdækkende

Dette netværk er oprettet for at give sparring til kommunernes repræsentant i revisionen af AB 92, AB93 og ABR, som finder sted fra 2015 til 2018
Repræsentanten er Henrik Rudfeldt, Aarhus kommune, som er netværksadministrator.

Natur & Miljø 2016

Sagsbehandlernetværk

Tovholdere

Landsdækkende

Arbejdsforum for Tovholdere

KTC Faggruppe for Ledelse - LED

KTC faggruppe

Landsdækkende

Beskrivelse:

Dette netværk er et netværk for KTC faggruppen for Ledelse. Det bruges til opsamling af dagsordener, referater og andre centrale dokumenter for gruppens arbejde. Ydermere anvendes netværket til diskussioner, projekter og videndeling i gruppen.

KTC faggruppe for Almene Boliger - ALM

KTC faggruppe

Landsdækkende

Beskrivelse:

Dette netværk er for medlemmer af KTC faggruppen "Almene Boliger- ALM" og bestyres af Kim G. Pedersen, Aalborg. Netværket opdateres løbende med dagsordener, referater og andre relevante dokumenter. Gruppen kan diskutere aktuelle sager i netværket.