Landsdækkende

KTC netværk for PFAS

Sagsbehandlernetværk

Alle med interesse for PFAS

Landsdækkende

Gruppens formål er at vidensdele om PFAS. 

KTC Netværk for Elladestandere

Kommunalt samarbejde

Projektledere, chefer og medarbejdere der arbejder med elladestandere

Landsdækkende

Formålet med netværket, er dels at videndele, men også at påvirke kommende nationale strategier- og lovgivning på området.

Netværk for grøn omstilling i landsbyer

Sagsbehandlernetværk

Alle med interesse for grøn omstilling. Det kan være indenfor områder som CO2-reduktioner, vejafdeling, sagsbehandler på varme, grundsalg, klimatilpasning, fysisk planlægning, politisk, og ledelsesmæssigt.

Landsdækkende

Ønsket med dette digitale netværk er at dele ud af de erfaringer, vi allerede har skabt omkring grøn omstilling - og ikke mindst at høre fra alle jer derude, der også har gang i fede projekter, som vi kan dele viden om. Vi mener, at vi har travlt.

KTC Faggruppe for KLIMA

KTC faggruppe

Landsdækkende

Tværgående faggruppe i KTC, der har ansvaret for at iværksætte aktiviteter og strategier på klimaområdet, på tværs af KTCs faggrupper...

KTC underfaggruppe MIG - Vand

KTC faggruppe

Landsdækkende

Undergruppen Vand arbejder med drikkevand, indvinding af vand og beskyttelse af grundvand. Formålet dels at afgive høringssvar, dels at bidrage med input til hvilke emner som bør opprioriteres inden for vores arbejdsområde.

 

Er en del of overstående netværk
KTC faggruppe for Miljø & Grundvand - MIG

Danske Planchefer - Medlemsnetværk

Forening

Medlemmer af Danske Planchefer

Landsdækkende

Netværkets formål er, at styrke sammenhold, videndeling og kollegial sparring i Danske Planchefer. Der er ligeledes en række regionale netværk tilknyttet dette netværk - se herunder...

KL og KTC - ERFA netværk

Sagsbehandlernetværk

KTC Sekretariat og KL Konsulenter

Landsdækkende

Netværket bruges til platform for videndeling og dialog mellem KL's konsulenter og KTC Sekretariatet. Det er videndeling om løst og fast omkring det daglige praktiske samarbejde i mellem KL og KTC, herunder tips- og tricks til f.eks. KTC Høringsmodul, fagrupper, mm.

Revision af AB 92

Kommunalt samarbejde

Landsdækkende

Dette netværk er oprettet for at give sparring til kommunernes repræsentant i revisionen af AB 92, AB93 og ABR, som finder sted fra 2015 til 2018
Repræsentanten er Henrik Rudfeldt, Aarhus kommune, som er netværksadministrator.

Natur & Miljø 2016

Sagsbehandlernetværk

Tovholdere

Landsdækkende

Arbejdsforum for Tovholdere