Nordjylland

Grundvands ERFA Nordjylland

Sagsbehandlernetværk

Sagsbehandlere i de nordjyske kommuner

Nordjylland

Dette netværk anvendes til videndeling om grundvand i Nordjylland...

Brug af det offentlige rum, Himmerland

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Erfagruppe vedr. brug af det offentlige rum.
Veje, gågader, pladser, skiltning, plakater m.m.m.

Formål

Videndeling mellem kommuner og politi vedr. brug af det offentlige rum.

 

KTC Nordjylland kredsbestyrelse

KTC kredsnetværk

Nordjylland

Dette er et lukket netværk for medlemmer af bestyrelsen i KTC Nordjylland. Netværket bruges til at holde styr på aktiviteter i kredsbestyrelsen, samt dagsordener, møder og diskussioner om kredsens målsætninger.

Byggeri

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

 gs dg

sg  sgg adsg ag dsf gsd f

s dfgbey ty 

sd fgs s

 

s df

g

 dsfg  s

fgd

dsf g

 

sdfg 

 

 sdfg

 

 sdfg

 

 

dsfg

 

fg

NBL ERFA Himmerland

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Forum for naturmedarbejdere i Aalborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild Kommuner.

Rummets administrator er: Karen Elizabeth Clausager, Rebild Kommune, kecl@rebild.dk

§3 ERFA nord

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Velkommen til §3 ERFA-Nord. Her i rummet kan medlemmer af erfa-gruppen dele filer, se mødedatoer, og referater m.m.

Jord ERFA Nord

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Dette er et projektrum for kommunale medarbejder der arbejder med jord

Formål

Råstof ERFA Nord

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Netværk for råstofmedarbejdere i Region Nordjylland

Formål

Vidensdeling

 

GeoNord (GIS)

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Erfagruppe for GISnørderne i region Nord

Formål

Sted at omgås, fagligt

 

Landbrug ERFA Nord

Sagsbehandlernetværk

Nordjylland

Beskrivelse

Projektrum for ERFA Nord, som er en ERFA-gruppe omkring Landbrugssager i Kommunerne

Adminstrator er: Helle Hostrup, Hjørring Kommune
helle.hostrup@hjoerring.dk tlf. 72336739

INDUSTRI ERFA NORD

Nordjylland

Beskrivelse

Netværk for bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Formål

Projektrum til udveksling af filer mv. i NBEN