Trafikplanlægning

Stadsingengiør: Busser tager kampen op...

27. januar 2016 - 7:54

Nyhed

Altinget 27. januar 2016  DEBAT: Aalborg Kommune har besluttet, at byen skal have en såkaldt BRT-busløsning, der kan matche den skrottede letbane og mindske trængslen. Skal det lykkes, er der brug for statslig opbakning, skriver Michael Kirkfeldt, stadsingeniør i Aalborg Kommune.

Trafiksamarbejdet - Arbejdsgruppen

Kommunalt samarbejde

Landsdækkende

Dette er arbejdsgruppen for Trafiksamarbejdets netværk.

Trafiksamarbejdet består af .... kommuner.

Vej og trafik - kreds 2

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

En kreds af vej og trafikchefer.

Formål

Vidensdeling blandt vej og trafikchefer i kreds 2 , sjælland

 

Trafiksikkerheden der blev væk...

20. marts 2012 - 0:00

Amterne spillede før kommunalreformen en central rolle i færdselssikkerhedsarbejdet og kommunerne overtog efterfølgende denne vigtige rolle fra amterne sammen med Vejdirektoratet.