Øvrige

Arrangement

Opslag i KTCs kalender

Kvalitet af Regnafstrømning

13. november 2018 - 13:00

Tilmeldingsfrist: 6. november 2018 - 0:00

Vandkvalitet er en vigtig parameter, når regnvand skal håndteres lokalt og enten genanvendes, udledes eller nedsives. Det afstrømmende regnvand...

Nyhed

BNBO-projekt vedtaget i Egedal Kommune

4. september 2013 - 13:14

Byrådet i Egedal Kommune har netop vedtaget gennemførsel af beskyttelse i BNBO til Bjellekær Kildeplads, ejet af HOFOR. Miljøbeskyttelseslovens §24 bliver anvendt til pålæg af sprøjtefri drift på 67 hektar. Heraf er 37 hektar landbrug. Beskyttelsesområdet kommer til at påvirke 39 lodsejere.

Netværk for vandindvinding i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for sagsbehandlere, der arbejder med grundvand, vandindvinding og vandindvindingstilladelser. I denne gruppe findes en undergruppe, der beskætiger sig med badevand og bassinvand