Miljøbeskyttelsesloven

Netværk for vandindvinding i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for sagsbehandlere, der arbejder med grundvand, vandindvinding og vandindvindingstilladelser. I denne gruppe findes en undergruppe, der beskætiger sig med badevand og bassinvand

Virksomhedsnetværket i Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Miljøsagsbehandlere i kommunerne der arbejder med miljøregulering af virksomheder

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for miljøsagsbehandlere i kommunerne der arbejder med miljøregulering af virksomheder.

Formål

NMS - TEMA Virksomheder

Kommunalt samarbejde

Hovedstaden

Dette netværk er en del af Natur- og Miljøsamarbejdet – et samarbejde mellem 7 hovedstadskommuner. Du kan læse mere om Natur- og Miljøsamarbejdet i netværket ”NMS – HOVEDGRUPPE”.

Er en del of overstående netværk
NMS - ARKIV