KTC Bestyrelsen

Artikel

KTC Nyhedsbrev - maj 2022

3. maj 2022 - 8:00

Kender du en potentiel ny formand for Faggruppen Miljø og Grundvand? Og har du husket at sende dine medarbejdere på KTC Faggruppekonferencen? Du kan også ruste dine medarbejdere til klimaarbejdet via deltagelse i Natur & Miljø-konferencen d.
Artikel

You say goodbye... and I say hello

1. november 2021 - 12:00

Siden 2017 har der stået Lars Mørk på formandsstolen for KTC. Det har været fire år med fokus på faggrupperne, T98 og faglige netværk. Men nu er det tid til at overlevere nøglen til foreningen til den næste formand.
Artikel

KTC Nyhedsbrev - November

1. november 2021 - 8:28

KTC Bestyrelsen er konstitueret og trækker nye kræfter ind, og KTC sætter fokus på PFOS/PFAS i gratis digitalt netværk. Hæfte om fysisk planlægning og klimamål er netop udgivet - find det her!
Artikel

KTC nyhedsbrev - marts 2021

2. marts 2021 - 8:00

KTC øver indflydelse i TeknikerKontaktUdvalget. Få overblik over et høringsbidrag om naturnationalparker, læs om behovet for en national plan for ladeinfrastruktur, og om at alle fagområder skal stå sammen om demografidagsordenen.
Nyhed

KTC i TeknikerKontaktUdvalget

8. februar 2021 - 14:48

Nyhed

KTC er med til at sætte retningen for udviklingen af det kommunaltekniske område, når vi i TeknikerKontaktUdvalget spiller ind med solid faglig viden i drøftelser af strategiske spørgsmål.

Artikel

Opfordring til KTCs medlemmer

2. september 2016 - 14:12

KTC.dk er det oplagte samlingssted, når foreningens medlemmer, kredse, kredsbestyrelser og faggrupper skal netværke og sikre sammenhængskraften i foreningen.
Artikel

Danske Vandløb vil give kommunale embedsmænd mundkurv på

7. januar 2016 - 9:12

KTCs replik til Danske Vandløb på baggrund af kritik af embedsmænds ret til at indgå i faglig debat, rejst i Altinget 15.12.2015 efter NOV-faggruppens debatindlæg.
Arrangement

KTC egne arrangementer

KTCs faggruppekonference 2016

28. januar 2016 - 14:30

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2016 - 0:00

Faggruppekonferencen er det traditionsrige møde mellem KTCs faggrupper, KTCs bestyrelse, særlige repræsentanter og konsulenter fra teknik - og...

Artikel

KTC vil samle branchen i 2014

22. juni 2015 - 13:16

KTC har i de sidste år været optaget af at styrke foreningens faglige indflydelse. Dette arbejde fortsætter. Der er som aldrig før brug for de faglige bidrag, KTC kan levere til det politiske arbejde.