Gravetilladelser

TFN-Gravegruppen

Sagsbehandlernetværk

Kommunernes vejforvaltninger

Hovedstaden

Udvikling af fælles værktøj for beskrivelse af procedurerne ved behandling af gravetilladelser i de 13 kommuner, som er omfattet af Trafiknetværk Nordsjælland.

Er en del of overstående netværk
Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

Vej og trafik - kreds 2

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

En kreds af vej og trafikchefer.

Formål

Vidensdeling blandt vej og trafikchefer i kreds 2 , sjælland