Hovedstaden

VSP - Projektgruppen

Kommunalt samarbejde

Medlemmer af VSP - projektgruppen

Hovedstaden

VSP-projektgruppen forestår afholdelse af Vej-Skole-Politi Seminarer, fælles tværkommunale koncepter for afholdelse af praktiske cyklistprøver og etablering af praktiske events for understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats i Nordsjælland.

Er en del of overstående netværk
Trafiknetværk Nordsjælland - TFN

T29 Kreds 1 Hovedstaden

Direktørnetværk

Tekniske direktører i Kreds 1 Hovedstaden

Hovedstaden

T29 Kreds 1 Hovedstaden tras

Netværk for de 29 tekniske direktører i Kreds 1 - Hovedstaden.

NMS - ARKIV

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Her kan du finde de tidligere netværk i Natur- og Miljøsamarbejdet

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - AG Tilsynsbekendtgørelse

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

En arbejdsgruppe under Natur- og Miljøsamarbejdet (NMS) der arbejder på en fælles tolkning og gennemførelse af de tiltag, der er indeholdt i Tilsynsbekendtgørelsen, herunder tilsynsplanen, der skal politisk behandles og offentliggøres.

Er en del of overstående netværk
NMS - FF Virksomheder

NMS - FF Bæredygtighed

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Dette fagfællesskab beskæftiger sig med:

  • Bæredygtighed og Agenda 21
  • Klimaambassadører
  • Energi, CO2
  • Transport

 

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF VVM

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Chefgrupperepræsentant: Carsten Sølyst, Gladsaxe Kommune

Tovholder: Peter Ibsen, Gladsaxe Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF Grundvand

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Dette fagfællesskab fokuserer på:

  • Drikkevandsindvinding
  • Forurening af grundvand
  • Vandbalancer og nedbør
  • Grundvand: Indvindingstilladelse, vejvand, private faskiner

 

Chefgrupperepræsentant: Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN

NMS - FF Skade- og nyttedyr

Sagsbehandlernetværk

Hovedstaden

Forum til at diskutere sager omkring alle former for "dyrehold" - fx. hønsehuse i baghaven, rideskoler i skoven, rotter i kælderen og duer på loftet.

Chefgrupperepræsentant: Carsten Sølyst, Frederiskberg Kommune

Tovholder: Kirsten Skovgaard Mathorne, Frederiksberg Kommune

Er en del of overstående netværk
NMS - HOVEDGRUPPEN