Sjælland

Vandrefestival

Kommunalt samarbejde

Sjælland

På tværs af kommunerne i Region Sjælland foregår der hvert år en vandrefestival (siden 2009). Formålet er at øge folkesunheden i Region Sjælland. Et element er at få flere ud at gå, og derved skabe grubund for en sundere livsstil.

KTC Sjælland - Kredsbestyrelse

KTC kredsnetværk

Sjælland

Dette er et lukket netværk for medlemmer af bestyrelsen i KTC Sjælland. Netværket bruges til at holde styr på aktiviteter i kredsbestyrelsen, samt dagsordener, møder og diskussioner om kredsens målsætninger.

Netværk for Friluftsliv

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Netværk for Friluftsliv er for medarbejer i kommunerne i Region Sjælland, der arbejder med friluftsliv, herunder rekreative ruter, naturparker og naturoplevelser.

Planchefnetværk i KTC Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Kommissorium for KTC´s Planchefer i Kreds 2


Formål:

• At skabe et fortroligt forum for planchefer, hvor strategiske, fagspecifikke og ledelsesmæssige udfordringer kan drøftes.

• At påvirke rammerne for god planlægning i Danmark.

SHORKS - lokalt virksomhedsnetværk (...

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Et lokal erfa-netværk for miljømedarbejdere, der arbejder med virksomheder i kommunerne: Slagelse. Holbæk, Odsherred. Ringsted, Kalundsborg og Sorø.

Rotte erfa-netværk Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Dette netværk henvender sig til myndighedspersoner på rotteområdet.

Vidensdeling er en rigtig god start på bekæmpelse af rotter.

Vi, der arbejder med myndighedsdelen af rottebekæmpelsen, er ofte meget alene og mangler sparring i hverdagen.

Bade- og bassinvand - Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Formål er erfaringsudveksling inden og fagområderne badevand og svømmebade for sagsbehandlere i Region Sjælland.

Netværk for vandindvinding i Region...

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværk for sagsbehandlere, der arbejder med grundvand, vandindvinding og vandindvindingstilladelser. I denne gruppe findes en undergruppe, der beskætiger sig med badevand og bassinvand

Netværk for spildevand - Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Netværket er oprettet for alle spildevandsmedarbejdere i kommunerne i Region Sjælland

Formål

Netværkets formå er, at:

JRS - planlægningsgruppen

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

formål: korrespondancer mellem planlægningsgruppens medlemmer i forbindelse med jordnetværksmøder

Ejendomscenter KTC Sjælland

Ledernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Vidensdeling om oprettelse og drift af Kommunale ejendomscentre

Formål

KTC Sjælland medlemsnetværk

KTC kredsnetværk

Sjælland

Beskrivelse

Dette er KTC Sjællands netværk, hvor der vil blive udvekslet dagsordener og referater samt andet materiale relevant for kredsen.

Formål

Videndeling i KTC Sjælland

 

Jordnetværk - Region Sjælland

Sagsbehandlernetværk

Sjælland

Beskrivelse

Alle emner omhandlende jordforurening kan diskuteres m.v i dette projektrum

Formål

Netværkets formål er